Satele Arionești și Briceni în runda dărilor de seamă.

20 decembrie 2018

 

La data de 20 decembrie, curent în s.Arionești, raionul Dondușeni și la data de 21 decembrie în s.Briceni au avut loc  vizitele de lucru a președintelui raionului Vadim Lesnic, unde au fost prezentate împreună cu dl.Victor Bețivu, primar de Arionești și dl. Liviu Scorțesco, primar de Briceni rapoartele de activitate pentru anul 2018.

Întrunirile au avut loc în s.Arionești în sala de ședințe a gimnaziului local, iar în s.Briceni în sala căminului cultural din localitate, prezenți au fost agenții economici, profesorii , cetățenii din localitate.

În cadrul ședințelor au fost stabilite prioritățile de dezvoltare a localităților menționate și a întregului raion pentru anul 2019, totodată au fost date răspunsuri la toate întrebările adresate președintelui raionului de către cetățeni.

Vadim Lesnic le-a mulțumit tuturor celor prezenți, oameni minunați, oameni gospodari pentru primirea călduroasă și care nu sunt indiferenți, și se implică activ în dezvoltarea localității.

 

 

Secția Administrație Publică