Sărbătoarea profesională a angajaților din sfera protecției sociale

19 septembrie 2017

A devenit o frumoasă tradiție de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie sărbătoarea profesională a angajaților din sfera  protecției sociale a cetățenilor Republicii Moldova. Astfel la data de 15 septembrie 2017 Direcția asistență socială și protecția familiei Dondușeni a organizat o manifestare cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei” în incinta Casei de Cultură or. Dondușeni la care au participat 120 de angajați ai Direcției și anume asistenți sociali comunitari, lucrători sociali, asistenți parentali profesioniști, asistenți personali cît și specialiștii din cadrul direcției. Cu un cuvînt de felicitare către lucrătorii din sfera protecţiei sociale a venit și Șef DASPF Dondușeni dna. Ala Guțu care a felicitat toți angajații urîndule multă sănătate, succese, realizări frumoase și să se bucure din plin dse recunoștință și apreciere. Este de menționat faptul că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială al RM a conferit Diplomă de gratitudine cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecției sociale apopulației pe dna. Tamara Berco asistent social comunitar s. Corbu, rl. Dondușeni și dna. Cozer Rodica asistent social comunitar s. Plop, rl. Dondușeni. Prin munca asiduă pe care o depun în slujba comunității, angajații direcției sunt cei care aduc o contribuție considerabilă în asigurarea bunăstării populației. Cei care activează în sfera socială sprijină populația să obțină condițiile necesare pentru a trăi o viață decentă acasă, alături de cei dragi. Munca angajaților din sfera  protecției sociale are la bază valori fundamentale cum ar fi: încrederea, bunătatea, respectul, iubirea de oameni, prietenia, echitatea socială, competența și integritatea profesională. Cu acest prilej felicităm călduros angajații din sfera protecției sociale  a populaţiei și le aducem sincere mulțumiri pentru munca zilnică depusă și le dorim răbdare, tărie de caracter, perseverență, spirit de inițiativă, multă sănătate și forțe suficiente pentru a putea fi alături de cei pentru care sunteți sprijin și speranță.