Reparații curente la monumentul dedicat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței RM

26 martie 2021

       Recent au demarat lucrările de construcție a monumentului dedicat eroilor combatanți, care au participat la lichidarea consecințelor avariei nucleare de la CAE Cernobîl.
       Scopul inaugurării unui astfel de monument este de a comemora în amintire faptele eroice ale oamenilor din Republica Moldova, care cu dăruire de sine au contribuit la conservarea, stoparea, extinderea arealului afectat de radiație atomică, astfel protejând copiii, comunitățile, flora și fauna.
       Receptiv la inițierea acestui monument arhitectural, Consiliul raional Dondușeni a eliberat surse financiare  destinate construcției și amenajării.
       Concomitent se desfășoară reparații curente și la monumentul dedicat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.