Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor

8 noiembrie 2017

Stimaţi consumatori!

Pentru a preîntîmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea gazelor naturale în gospodăria casnică, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, SRL “Edineţ-gaz” filiala “Donduşeni gaz” Vă roagă să respectaţi Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor din ”Cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale” și Vă amintește să verificaţi funcţionarea normală a instalațiilor de gaze, tirajul canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie.

Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sînt obligate:

În cazul sesizării mirosului de gaze:

 1. Să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze;

 2. Să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele;

 3. Să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii;

 4. Să apeleze la Serviciul de dispecerat şi intervenţie tehnică la telefonul:

904 sau 025122494

Să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte.

SRL “Edineţ-Gaz” (operator de rețea) amintește Consumatorului final de gaze naturale de unele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:

 1. să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;

 2. să întreţină instalaţiile sale de gaze naturale în stare bună de funcţionare;

 3. să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;

 4. să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate de utilizare, în afara proiectului, la instalaţia existentă, fără acordul preliminar al operatorului de reţea;

 5. să solicite operatorului de reţea acordul privind modificarea instalaţiilor de gaze naturale;

 6. să permită accesul personalului operatorului de reţea la echipamentul de măsurare şi la aparatele de utilizare;

 7. să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate echipamentului de măsurare şi alte dispozitive şi instalaţii montate de operatorul de reţea la consumatorul final, precum şi să se abţină de la orice acţiuni care duc la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, şi să nu influenţeze echipamentul de măsurare cu diferite mijloace tehnice în scopul denaturării rezultatelor măsurării volumelor de gaze naturale consumate;

 8. să anunţe imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;

Pentru a preîntîmpina deteriorarea comunicaţiilor subterane tehnico-inginereşti (rețelele de gaze și altele), pînă la demararea lucrărilor de terasament, e necesar să primiţi de la autorităţile administraţiei publice locale Autorizaţie (permisiune) pentru efectuarea lucrărilor de terasament.

SRL”Edineț-gaz” intervine cu rugămintea de a informa prin apel la 902 sau 904 despre toate persoanele necunoscute suspecte, aflate prin apropiere de dispozitivele de închidere a gazului natural, căminele de vizitare, Stațiile de reglare-măsurare gaze și Posturile de reglare-măsurare gaze. Vă atenționăm despre inacceptabilitatea și pericolul de intervenție în sistemul de distribuție gaze și, în caz de încercări de către persoane neautorizate la un astfel de amestec, vor parveni măsuri de aplicare a sancțiunilor, prevăzute de Codul Administrativ.

Administraţia SRL “Edineţ-gaz”