Protecția copilului aflat în dificultate.

29 octombrie 2018

Veacul XXI generează schimbări radicale în domeniul economic mondial, în relațiile interculturale planetare în căutarea unui mod de viață mai ușor, migrație ș.a.

Beneficiile nu sunt întotdeauna cele așteptate și din acest motiv, adesea, suferă copiii. Copii sub tutelă, copii orfani, copii din familii social-vulnerabile, copii aflați în dificultate. Protecția lor, adică a copiilor, devine prioritară.

La data de 26 octombrie 2018 echipa CCF Moldova a desfășurat Atelierul de lucru în cadrul Consuliului raional Dondușeni cu membrii Comisiei pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate. Președinte domnul Valeriu Casapu, vicepreședintele raionului Dondușeni.

Atelierul s-a referit la copiii din raionul Dondușeni și raionul Ocnița, având genericul „Rolul Comisiei pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate în contextul implementării Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014 -2020”.

Agenda Atelierului a constituit patru ore în care s-a discutat activ referitor la aspectele cheie ale procesului de Organizare și funcționare al ședințelor Comisiei. Provocări, Progrese și Perspective ale funcționării eficiente al ședințelor Comisiei pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate. Prezentarea „Pachetului minim de servicii sociale”. Analiza curentă a copiilor aflați în situație de risc la nivel local. Discuții în grup, concluzii și recomandări.