Proiecte de investiții

Informaţie cu privire la executarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor publice locale din raionul Donduşeni.

10 ianuarie 2017

Pentru  reparaţia  şi  întreţinerea drumurilor publice locale  în anul 2016  în domeniul respectiv  au fost alocate investiţii  capitale din    Fondul rutier raional  în mărime de   889,0  mii  lei, inclusiv  în or.Donduşeni str.Independenţei    s-au petrecut lucrări de reparaţie capitală la îmbrăcăminţi din beton asfaltic  în valoare de  642,7  mii lei, şi  lucrări de reparaţie curentă a drumurilor publice locale din  s. Pivniceni  în valoare de 246,3 mii lei. Totodată Primăria s.Pivniceni a alocat din bugetul local  pentru reparația drumurilor din localitate surse financiare în mărime de 130,7 mii lei.

În s.Tîrnova s-au executat lucrări de reparaţie a drumurilor locale variantă albă în sumă de 319,7 mii lei din bugetul local. În s.Moşana  s-au executat lucrări de reparaţie curentă a drumurilor publice locale  în sumă de 83,7 mii lei din bugetul local. S-au executat lucrări de reparaţie a drumului din s.Pocrovca (drum de acces spre şcoală), în valoare de 42,2 mii lei, suma fiind din bugetul local.  Totodată din bugetul local s-au executat lucrări de întreţinere de iarnă a străzilor din or.Donduşeni în valoare de 42,9 mii lei.

Informaţie cu privire la executarea lucrărilor de aprovizionare cu apă a localităţilor din raionul Donduşeni.

În raionul Donduşeni sunt aprovizionate cu apă potabilă 5 localităţi: or.Donduşeni, s.Donduşeni, s.Ţaul, s.Tîrnova şi s.Baraboi.

La momentul actual lucrări de aprovizionare cu apă se execută în următoarele localităţi:

Lucrările de constucţie a apeductului din s.Cernoleuca au demarat la 1 iunie 2015 în baza proiectului „Alimentarea cu apă a s.Cernoleuca” care s-a finalizat la data de 9 decembrie 2016. Proiectul e unul propus de Ministerul Mediului cu o valoare de 6 162 mii lei. Contribuţia comunităţii a constituit aproximativ 900 mii lei. Lungimea apeductului fiind de 14,8 km la care s-au conectat deja 320 case de locuit, inclusiv grădiniţa de copii , gimnaziul, primăria, Casa de nunţi, Centrul Medicilor de Familie. Traseul apeductului include şi construcţia a 32 cămine de vizitare. Au fost instalate 2 turnuri de apă fiecare cu capacitatea de 50 m3, drumul de acces către ele, amenajarea teritoriului. Lucrările de construcţie a apeductului au fost efectuate de către firma de construcţii SRL „Foremcons” din or.Chişinău, director dl Axenti Dumitru.

În baza proiectului „Alimentarea cu apă a s.Plop” se petrec lucrări de constucţie a apeductului care este finanţat de către Ministerul Mediului cu o valoare de 8 958  mii lei, lungimea apeductului fiind de 18,3 km, la care vor fi conectate 684 case de locuit inclusiv obiecte de menire social-culturală grădiniţa de copii, gimnaziul, Centrul Medicilor de Familie, Casa de Cultură. Contribuţia populaţiei fiind de 489 mii lei. A fost instalat un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, drumul de acces către el şi amenajarea teritoriului. Lucrările de construcţie a apeductului sunt efectuate de către firma de construcţii SRL „ Devastcom” din or.Chişinău, director dl Ţîmbaliuc Victor.

Totodată în baza proiectului „Alimentarea cu apă a s.Rediul Mare ” se petrec lucrări de constucţie a apeductului din s.Rediul Mare, care este finanţat de către Ministerul Mediului cu o valoare de 4 985 mii lei, contribuţia populaţiei fiind de 615 mii lei. Lungimea apeductului este de 15,0 km, la care s-au conectat 185 case de locuit inclusiv obiecte de menire social-culturale grădiniţa de copii, gimnaziul, Centrul Medicilor de Familie, primăria. A fost instalat un turn de apă cu capacitatea de 50 m3, drumul de acces către turn şi amenajarea teritoriului. Lucrările de construcţie a apeductului sunt efectuate de către firma de construcţii SRL „ Devastcom” din or.Chişinău, director dl Ţîmbaliuc Victor.

Proiecte implementate cu suportul Guvernului Romăniei în localităţile beneficiare de investiţii în cadrul FISM pe raionul Donduşeni

Nr.o

Denumirea proiectului

Perioada implementării

Suma alocată,

mii lei

Suma valorificată, mii lei

Sursa

Situaţia actuală

1. 2.

Proiectul „Grădiniţa de copii din s.Ţaul , reparaţie capitală”

2014-2015

2644,6

2644,6

FISM

Finalizat

2. 3.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s.Frasin, reparaţie capitală”

2014-2015

506,7

506,7

FISM

Finalizat

3. 4.

Proiectul „Grădiniţa de copii din s.Sudarca, reparaţie capitală „

2014-2015

370,0

370,0

FISM

Finalizat

4. 5.

Proiectul Grădiniţei de copii din s.Crişcăuţi reparaţie capitală

2014-2015

244,4

244,4

FISM

Finalizat

5. 6.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s.Tîrnova, reparaţie capitală”

2014-2016

627,8

380,0

247,8

FISM

Bugetul local

Finalizat

6. 7.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s. Scăieni , reparaţie capitală”

2014-2015

250,0

250,0

FISM

Finalizat

7. 8.

Proiectul „Grădiniţa de copii din s. Baraboi , reparaţie capitală”

2014-2015

210,2

210,2

FISM

Finalizat

8. 9.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s. Corbu , reparaţie capitală”

2014-

2015

1300,0

1300,0

FISM

Finalizat

9. 10.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s. Plop, reparaţie capitală”

2014-2015

380.0

380,0

FISM

Finalizat

10. 11.

Proiectul „ Grădiniţa de copii din s. Climăuţi, reparaţie capitală” şi dotarea cu mobilier

2014-2015

227,5

227,5

FISM

Finalizat

11.

Proiectul „Grădiniţa de copii din s. Baraboi , reparaţie capitală”

2016

475,7

382,7

93,0

FISM

bugetul local

Finalizat

12.

Proiectul „Grădiniţa de copii din s.Sudarca, reparaţie capitală „

2016

463,9

390,6

73,3

FISM

bugetul local

Finalizat

13.

Proiectul „ Grădiniţa de copii „Luceafărul” din or.Donduşeni reparaţie capitală” , schimbarea ferestrelor şi uşilor, reparaţie exterioară

2016

1879,4

1219,4

628,0

32,0

FISM

Bugetul local

Asociaţia părinţilor

Finalizat

14.

Proiectul „ Grădiniţa de copii „Luceafărul” din or.Donduşeni reparaţie capitală” a acoperişului

2016

749,7

605,5

126,2

18,0

FISM

Bugetul local

Asociaţia părinţilor

Finalizat