Proiect „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei impactului de reglementare și participare responsabilă a OSC în domeniul educației”.

2 noiembrie 2017

La data de 01-02 noiembrie curent, în incinta Consiliului Raional Dondușeni s-a desfășurat seminarul instructiv – planificarea strategică și operațională în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion pentru cadrele manageriale. Activitatea a fost realizată prin intermediul proiectului „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei impactului de reglementare și participare responsabilă a OSC (organizațiile societății civile) în domeniul educației”.

Agenda activității:

  • Prioritățile instituțiilor de învățământ preuniversitare și reflectarea lor în buget;

  • Planul de dezvoltare strategică, element cheie de viziune și planificare de lungă durată;

  • Planul anual și corelarea acestuia cu bugetul și prioritățile identificate;

  • Monitorizarea și analiza bugetului din perspectiva priorităților ce se regăsesc în planul anual și planul de dezvoltare strategică;

  • Corelarea capacităților umane și financiare disponibile cu planul de dezvoltare strategică și cel anual.

În cadrul formării moderator a fost dna Victoria Catanoi, expert în finanțe al MECC al Republicii Moldova, consultant Fundația pentru Dezvoltare. Scopul seminarului a fost de a aduce la cunoștința cadrelor manageriale din raion, administrației publice, societății civile interesată, analiza minuțioasă pe care o face Ministerul asupra stării de lucruri în învățământ, asupra rețelei școlare, bugetului pe instituții ș.a.

Persoanele implicate în seminar au beneficiat de întregul spectru de realizări , dar și de probleme, indici, riscuri legate de implementarea reformelor în domeniul învățământului.

Accentul logic a fost axat pe cadrul legislativ normativ pentru calcularea bugetului, Codul Educației, HG nr. 868 din 08.10.2014. Dna Catanoi a descifrat accesibil pentru fiecare participant, formulele de calcul a bugetului la nivel de instituție și a menționat că numărul de copii este dominanta de calcul al bugetului.

Aspectele ce țin de dezvoltarea au fost trasate prin prizma priorităților Strategiei Educației 2020 Acces, Calitate, Relevanță. Important pentru fiecare a fost faptul că din cele relatate auditoriului, strict s-a conturat necesitatea de a distinge două planuri: de dezvoltare pe o durată de 5 ani și cel anual fiind interdependente și posibil de a le efectua cu maximă eficiență și calitate.

Moderatorul a vorbit și despre unul din cele mai relevante indicatoare pentru sistemul educațional, și anume trecerea la autonomie financiară, ceea ce permite școlilor să gestioneze bugetul instituției în funcție de necesitățile și prioritățile specifice ale acestora.

Au fost prezentate date statistice și analiza bugetului din perspectiva implementării planului anual 2016 anume în raionul Dondușeni. Discordanțele elucidate din cauza lipsei de surse financiare, urmare cauză-efect din motivul unei rețele școlare supradimensionate, ineficiența întreținerii școlilor mici, a claselor mici, aportul minim pe segmentul formării profesionale. Numărul de 9 școli mici din 22 de unități, face 41% la sută, ceea ce se apropie de maxima critică și nu permite dezvoltare, atât doar acoperirea cheltuielilor, inclusiv și a celor de salarizare. Ponderea cheltuielilor este foarte mare.

Ziua a doua de formare a fost dedicată școlarizării elementului cheie în viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung, ceea ce este dezvoltarea strategică.

Factorul uman este cel care face, urmărește și critică starea de lucruri în domeniu, precum a constatat moderatorul.

Fapt că plănuirea strategică este un instrument pentru a ajuta instituția să se organizeze mai bine, nu este o noutate, dar faptul că nu prea avem planuri bine determinate este un defavor.

La seminar au fost descrise etapele necesare de proiectare strategică, pașii care necesită implementare, elucidarea punctelor tari și a celor slabe, precum și importanța lucrului în echipă, a delegării obligațiunilor individuale pentru a atinge performanțele de rigoare.

La final a avut loc sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru organizatori și moderatorul cursului. Munca și activitatea formatorilor a fost apreciată prin descriptori și punctaj respectiv.

Managerii instituțiilor de învățământ din raion au rămas plăcut surprinși de atmosfera benefică din cadrul seminarului, de relevanța datelor și de impactul felului de a elucida obiectiv tot ceea ce ține de dezvoltare.

SEF OLSDÎ DONDUȘENI N. JURAVEȚ