PROCES-VERBAL nr.3 al ședinței extraordinare a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Dondușeni

18 martie 2020

 17.03.2020                                                                                   

  or.Dondușeni

 

Membrii grupului  – 28    persoane

Prezenţi –                  28     persoane

Lipsă –                        0       persoane

 

A prezidat şedinţa: Valentin CEBOTARI,președintele CSE, președintele raionului

Ordinea de zi:

 

 1. Cu privire la evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

Raportor: Ala Luca, inspector principal, coordonator CSP Dondușeni din cadrul CSP Edineț

1.     S-a examinat:

 • Cu privire la evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19

In cadrul sedintei a fost examinata situatia epidemiologica prin COVID-19 actualizata la moment. Sefii serviciilor din cadrul CSE au informat referitor la situatia actuala si necesitatea focusarii permanente la subiect 24/24.

Dna Ala Luca  a menționat: SubdiviziuneaDondușeni a CSP EdinețVăaduce la cunoștișăcăînperioada03.03– 17.03.2020 –au fostprimite de la punctul focal a ANSP-81 de fișeepidemiologice a pasagerilorșicălătorilor care au traversatfrontiera de stat a R.Moldova, pecaleaerianăcîtșiterestră:

 • Pecaleaeriană au venit – 23persoane
 • Cu autocarulau venit – 42persoane
 • Cu automobilulau venit – 10persoane
 • Cutrenulauvenit –6 persoane

Pasageriisaureîntorsînțară din următoarelețări:

 • Italia – 16persoane
 • Franța –3persoane
 • Germania –7persoane
 • Russia – 21persoane
 • Anglia – 5persoană
 • Cehia – 16persoană
 • Latvia – 1 persoană
 • Ucraina – 4 persoane
 • Arabia – 1 persoană
 • Israel – 1 persoană
 • Romania -4persoane
 • Irlanda –2 persoane

Supraveghereamedicală se efectuiază de cătremedicii de familieîn 18localitățiairaionuluiDondușeni;celemaimultepersoane la supravegheresuntdin s.Tîrnova – 6persoane, or. Dondușeni – 5, persoanes.Briceni – 4persoane; s.Țaul 4 persoane; cîte 3 persoane: s.Cernoleuca, s. Climăuți; cîte 2 persoane: Frasin,Teleșeuca, ,CodreniiNoicîte o persoanalocalitățile:s. Crișcăuți,s.Sudarca, Arionești,  s.Plop,s.Corbu, Elizavetovca, Moșana.s.Barabois.Dondușeni.

Bărbați – 12, șifemei – 28

Conformgrupelor de vîrstă:

 

0-2ani 3-6ani 7-14ani 17-19ani 20-30ani 30-40ani 40-50ani 50-60a 60 mai mult neidentificat
1 1 1 20 26 21 16 7

 

Toatepersoanelesuntizolate de domiciliu, încarantinăpe 14 zileșisupravegheate de medicii de familie.

 • La moment persoanele date nu prezintăacuze.

Pe data de 17.03.20 din carantină au fost scoase 1 persoane din CS Dondușeni

 

În dezbateri au luat cuvântul:

 • Bujag Valentin, comisr -șef adjunct al IP Dondușeni; dl.Ștefaneț Corneliu, șeful IMSP – Spitalul raional Dondușeni, dna Grigoriev Gulnara, șefa Direcției Educație Dondușeni, Vengher Iurie, șef adjunct al direcției raionale pentru siguranța alimentelor, Scutaru Mihail, directorul BTA-9, Rotaru Marian, șeful Direcției Finanțe Dondușeni  ș.a.

Presedintele CSE, dl.Valentin Cebotari a înaintat propunerea de a permite comercializarea produselor alimentare prin intermediul magazinelor Angro, ținând cont de specificul raionului. Propunerea a fost discutata si pusa in aplicare. Totodata s-a convenit a permite prestarea serviciilor de reparare a anvelopelor, necesitatea de a face rost de echipament medical necesar pentru protecția vieții si securutății medicilor.

Un alt aspect discutat- reintegrarea cetațenilor reîntorsi recent. Membrii CSE vor monitoriza acest segment.

 

Reieşind din cele expuse s-a

DECIS:

 

 1. Se ia act de informația prezentată de raportori.
 2. Se stabilește asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim un metru.
 3. A lua act de informația prezentată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19 și Hotărârea nr.8 din 15.03.2020 Privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.
 4. Se constată gradul de alertă Cod roșu la nivel raional referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, existând pericol confirmat de declanșare a urgenței de sănătate publică în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1431 din 29.12.2016.
 5. Se va asigura implementarea continuă a deciziilor anterioare a Hotărârilor CESP Dondușeni.
 6. Cerem Autorităților publice locale, administratorii localurilor de agrement, recreere, sălile de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, sălile de concerte, casele de cultură și căminile culturale, muzeele, case de rugăciuni vor asigura sistarea activităților organizate, miniumizarea fluxului de vizitatori în sediul subdiviziunilor în locurile menționate pe teritoriul raionului Dondușeni până la data de 01.04.2020.
 7. Cerem managerilor, directorilor, proprietarilor companiilor transportatoare de pasageri (autobuze, rutiere, taxi și alte mijloace de transport de pasageri urban și interurban), indiferent de forma de proprietate vor vor asigura igienizarea și dezinfecția unităților de transport după fiecare rută și în stațiile terminus cu evitarea supraagllomerării pasagerilor în transportulș public.
 8. Cerem magazinelor alimentare și supermarchetului din raionul Dondușeni să întreprindă măsuri în vederea limitării fluxului de cumpărători și igienizarea localurilor.
 9. Cerem tuturor agenților economici care prestează servicii de alimentație publică sistarea activităților restaurantelor, cafenelilor, barurilor cu excepția comerțului en-gros și comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere.
 10. Despre măsurile efectuate APL va informa CSE a raionului Dondușeni prin intermediul Secției Situații Excepționale Dondușeni zilnic în intervalul orelor 16-00 – 18-00 la telefoanele 0251 2-34-71; 0251 2-36-05; 0796-03087.

11.Pentru informații suplimentare, sunați la linia verde a Consiliului raional 0251 2-20-58.

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Veaceslav Banari, vicepreședinte al CSE a raionului Dondușeni.

 

 

Preşedintele CSE               (semnat)                        

Valentin CEBOTARI

 

  Secretarul CSE            (semnat)                             

Valeriu JURAVEȚ