Proces verbal al ședinței de lucru al viceministrului Educației

20 iunie 2017

La 20 iunie 2017, viceministrului Educaţiei, dna Elena Cernei a fost la Donduşeni în vizită de lucru conform graficului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului Republicii Moldova.

Cuvîntarea de deschidere şi de prezentare a programului şedinţei de lucru, care a avut loc în sala de protocol a Consiliului raional Donduşeni a fost prezentată de domnul Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului.

Convocaţi în şedinţă au fost: şeful-adjunct al Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat a RM, dna Lilia Gandrabura; secretarul Consiliului raional, dna Livia Beţivu; şefii serviciilor desconcentrate în teritoriu; şefi de secţii şi direcţii din Consiliu, , specialiştii OLSDÎ, directori ai instituţiilor de învăţământ din raion.

Agenda şedinţei a inclus întrebările:

1. Cu referile la proiectele implementate şi preconizate pentru a fi implementate în sistemul educaţional din Republica Moldova.

2. Cu referie la problemele din sistemul educaţional din raionul Donduşeni.

3. Sesiunea întrebări/răspunsuri.

Dna E. Cernei, viceministru al Educaţiei si-a axat discursul pe mulţitudinea de probleme educaţionale şi sociale ce trebuie soluţionate în comun. Printre ele se enumeră: migraţia populaţiei, problemele demografice, salarizarea personalului angajat, inclusiv a personalului din domeniul educaţiei.

Doamna viceministru a remarcat că în perioada februarie-mai 2017 s-a negociat cu sindicatele modelul de salarizare a personalului din educaţie şi au fost găsite mai multe oportunităţi. În procesul de identificare a soluţiilor au fost analizaţi mai mulţi indicatori locali pentru fiecare raion în parte. S-a ţinut cont de părerea experţilor internaţionali, au fost studiate modele din alte ţări, inclusiv din ţările pribaltice. Totodată, Proiectul Reforma Învăţământului în RM, susţinut de Banca mondială cu acordarea suportului financiar în valoare de 40 mln USD, a inclus optimitizarea reţelei şcolare, formări continue ale cadrelor didactice, testarea PISA.

S-a remarcat şi îmbunătăţirea rezultatelor elevilor participanţi la evaluarea PISA 2015 comparativ cu anul 2010. Pentru fiecare indicator (16 la număr) s-au valorizataproximativ 2mln USD. Au mai rămas nevalorificaţi 3 indicatori, care vizează reparaţia capitală a şcolilor, ceea ce revenea pentru 95 de şcoli de circumscripţie (cite 6 mln/şcoală), necesităţile de reparaţie fiind de 15-20 mln.

Din acest motiv se vor repara doar 21 instituţii, din care 6 cu implicarea Miniosterului Educaţiei şi 15 şcoli vor fi reparate prin intermediul FISM. O cerinţă majoră a proiectului este ca instituţia de circumscripţie să aibă un număr mai mare de600 de copii. În raionul Donduşeni, cea mai mare instituţie întruneşte doar 520 copii.

Dna viceministru a propus ca investiţiile să fie direcţionate în instituţii de perspectivă care ar asigura durabilitatea.

Un alt proiect ţine de Conceptul de salarizare a cadrelor didactice/Conceptul unic de salarizare a bugetarilor. Grupul ce lucrează asupra noului concept unic de salarizare aa pus deja proiectul pe masa prim-ministrului Republicii, şi coaliţiei de guvernare. Proiectul este preluat din Estonia şi prevede o şcoală cu mai multe filiale. Directorul instituţiei să gestioneze instituţii cu pînă la 5000 copii. În filiale vor lucra cadre didactice calificate şi în rezultat va spori calitatea procesului educaţional. Salariul de start este planificat să fie de 4 mii lei, GD II va fi cotat cu 30%, GD I – 50%, GD Superior – 100%. Conceptul va fi discutatîn cadrul unei şedinţe de lucru a Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor.

O altă problemă pe care a menţionat-o este cea a instituţiilor de învăţământ preşcolar, şi vizează acordarea concediilor cadrelor didactice. Problema a fost soluţionată,fiind adăugată sintagma: „APL decide când va acorda concediul cadrelor din instituţiile preşcolare”. Însă, dna viciministru a specificat că este important ca procesul educaţional să se desfăşoare la timpul favorabil: toamna-vara-iarna.

Dl Valeriu Casapu, vicepreşedinte al raionului a mulţumit pentru informaţia utilă şi interesantă oferită, şi a acordat o întrebare cu referie la reunificarea sistemul IET cu cel general.

Dna viceministru a remarcat că ar fi mai bine să fie constituite şcoli primare – grădiniţe. Se recomandă acest lucru şi ar fi mai eficient să fie din cauza cheltuielilor mai mici ale acestora faţă de gimnaziu-grădiniţă. Școala primară-grădiniţă este şi mai eficientă din punct de vedere educaţional. Ar oferi oportunităţi pentru grupa prelungită.

Dna Grigoriev Gulnara, director LT „A. Mateevci”Donduşeni a menţionat că dacă este mai ieftin de transportat elevii decît deplasarea unui cadru didactic în şcoli, susţinîndu-se optimizarea în defavoarea filialelor.

– Dna viceministru a menţionat că este la decizia APL ce variantă alege şi care este cea mai optimă pentru copil.

Dna Nina Juraveţ, şef OLSDÎ a mulţumit dnei viceministru pentru vizita realizată. Dumneaei a menţionat că, pe lîngă faptul că sunt foarte multe carenţe, totuşi, calitatea în educaţie nu se lasă aşteptată, confirmare ar fi rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele republicane, concursuri internaţionale şi republicane. A fost subliniat sprijinul acordat de către părinţi, agenţi economici, APL I şi APL II.

În pofida faptului că mai multe finanţe sunt allocate pentru salarizare, în raion se lucrează şi pe segmentul dotărilor/ dezvoltărilor.

Dna a scos în evidenţă şi aspectele mai dificile ce vizează:

– salarizarea şi lipsa cadrelor didactice tinere, precum şi salariile mici ale bucătarilor şi a surorilor medicale;

– trecerea IET la gestiunea APL de nivelul II;

– reducerea palierului de 600 copii/ instituţie pentru a fi acceptată în proiect;

– promovarea concursului la postul de director, testarea on-line realizarea căreia să fie în centrul de BAC, fără a se deplasa la Chişinău;

– crearea serviciilor specializate pentru alimentarea copiilor, cu asumarea responsabilităţii privitor la calitatea alimentaţiei;

– responsabilizarea structurilor economico-sociale existente, anume prin desemnarea unor persoane delegate responsabile de segmentul său în temeiul competenţelor;

– examenul de BAC să fie susţinut în II etape, din care I ar fi mai lejeră şi ar finisa cu un certificat.

– suprasolicitarea specialiştilor OLSDÎ prin extinderea responsabilităţilor fişelor de post.

Dna viceministru a fost însoţită de un consilier de la Guvern şi împreună au notat în agenda de lucru toate problemele, propunerile, observaţiile celor prezenţi în şedinţă pentru a le aduce la cunoştinţa colegilor de la Ministerului Educaţiei.

DSC_0019 (1)