Planuri de acţiuni aprovizionarea cu apă

Anexa 1

Planul de acţiuni privind APROVIZIONAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE
a raionului Donduşeni 

Nr.

d/o

Denumirea acţiunii Termenele de realizare Instituţia responsabilă Costurile estimate, mii lei Sursele de finanţare

 

1 2 3 4 5 6
1. Finalizarea obiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare în curs de construcţie.  

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

APL I

 

   

 

 

 

 

FEN

Bugetul de Stat

Bugetul local I şi II

Donatori externi

–          reconstrucţia staţiei de epurare şi reţelelor de canalizare or. Donduşeni;  

9 550,0

–          reconstrucţia staţiei de aprovizionare cu apă potabilă or. Donduşeni;  

1 400,0

–          alimentarea cu apă potabilă a localităţilor  

                                                      Plop  

5 130,0

                                                       Cernoleuca  

1 170,0

Rediul Mare  

3 120,0

2.

Publicarea în mass-media, pe panouri informaţionale a informaţiilor pentru creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la beneficii de utilizare şi calitate a apei, taxele);

– întîlnirea cu cetăţenii

 

semestrial

 

 

APL I

 

 

 

 

Bugetul local, raional

 

3. Pregătirea studiilor de fezabilitate pentru 3 localităţi cele mai prioritare şi a proiectelor tehnice de aprovizionare cu Apă şi Canalizare;  

2017-2018

 

APL I

 

600 mii

900 mii

 

Bugetul local,

Surse disponibile

4. Identificarea donatorilor potenţiali şi a surselor financiare pentru 3 localităţi cele mai prioritare din raionul Donduşeni pentru finanţarea lucrărilor de aprovizionare cu Apă şi Canalizare;  

2018-2019

 

APL I şi II,

ONG

 

 

5. Efectuarea lucrărilor de construcţii montaj pentru aprovizionarea cu Apă şi Canalizare pentru 3 localităţi cele mai prioritare;  

2019-2023

 

APL I

 

 

38 000,0

Bogetul de stat, local

Donatori externi

 

6. Pregătirea studiilor de fezabilitate pentru 5 localităţi mai puţin prioritare şi a proiectelor tehnice de aprovizionare cu Apă;  

2018-2019

 

APL I

 

2 000,0

 

Bugetul local,

Surse disponibile

7. Identificarea  donatorilor potenţiali şi a surselor financiare pentru 5 localităţi mai puţin prioritare din raionul Donduşeni pentru finanţarea lucrărilor de aprovizionare cu Apă  

2019-2022

 

APL I şi II,

ONG

 

 

8. Efectuarea lucrărilor de construcţii montaj pentru aprovizionarea cu Apă pentru cele 5 localităţi mai puţin prioritare;  

2019-2022

 

APL I

 

28 000,0

 

Bogetul local,

Granturi

Surse disponibile

 

9. Pregătirea studiilor de fezabilitate pentru următoarele 5 localităţi din raionul Donduşeni şi a proiectelot tehnice de aprovizionare cu Apă;  

2018-2019

 

APL I

 

2 000,0

 

Bugetul local,

Surse disponibile

 

10. Identificarea  donatorilor potenţiali şi a surselor financiare pentru următoarele 5 localităţi din raionul Donduşeni pentru finanţarea lucrărilor de aprovizionare cu Apă  

2019-2020

 

APL I şi II,

ONG

 

 

11. Efectuarea lucrărilor de construcţii montaj pentru aprovizionarea cu Apă pentru următoarele 5 localităţi din raionul Donduşeni;  

2019-2023

 

APL I

 

22 000,0

 

Bogetul local,

Granturi

Surse disponibile