Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni ale Consiliului raional

şi Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru  perioada 27.03.2017-31.03.2017

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
 

 

Direcţia Învăţămînt

 

1 Întrevederea cu reperezentanţii Inspectoratului şcolar Judeţean Vaslui în vederea demarării de programe şi proiecte comune şi alte manifestări concrete de cooperare în domeniul învăţămîntului general şi instituţiilor din unitatea administrativ-teritorială administrată. 28.03.2017 Direcţia Învăţămînt
 

 

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

 

2 Organizarea în colaborarea cu CCF Moldova a şedinţei informative cu solicitanţii la funcţia de Asistent parental profesionist. 27-31 martie

2017

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

 

Secţia cultură

 

3 Participarea la seminarul republican al conducătorilor ansamblurilor de dans popular, dirijorilor orchestrelor de muzică populară „Muzica şi dansul folcloric în cadrul Festivalului- concurs”La Vatra Horelor” 28.03.2017 Secţia cultură

 

4 Participarea la simpozionul „Anul bibliologic 2016”, organizat de către BNRM 29.03.2017 Secţia cultură

 

 

            

Serviciul raional relaţii funciare şi cadastru

            

5 Lucrul de comun cu comisia pentru inventarierea bazinelor acvatice din raza raionului 27.03-31.03 2017  

Serviciul raional relaţii funciare şi cadastru

        

Direcţia agricultură şi alimentaţie 

            

    6 Participarea la consultaţiile publice cu tematica „Prezentarea proiectului Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi mediului rural la colegiul agricol din satul Ţaul pe 28.03.2017. 13-17 februarie

2017

Direcţia agricultură şi alimentaţie

 

 

 

Secţia Administraţie Publică