Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 24.07.2017-30.07.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Examinarea posibilităţii de acordare a transportului necesar pentru deplasarea delegaţiei de veterani la evenimentul de comemorare din 24 august, curent.

24-28 iulie 2017

AP

2

Coordonarea şi îndeplinirea Dispoziţiei nr.68 din 18.07.2017 a Centrului Serviciului Civil al R.M. referitor la încorporarea în S.C,T-2017.

24-28 iulie 2017

AP

Direcţia Învăţămînt

3

Monitorizarea activităţii taberei de odihnă „Speranţa”

24-28 iulie 2017

Direcţia Învăţămînt

4

Preluarea diplomelor şi a lucrărilor de bacalaureat, sesiunea suplimentară 2017

24-28 iulie 2017

Direcţia învăţămînt

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

5

Participarea în cadrul grupului de lucru pt evaluarea ofertelor pt lucrările de reparaţie capitală a drumurilor publice locale L64 şi L65

24-28 iulie 2017

DEIPICGCD

6

Monitorizarea elaborării proiectelor, întocmirea devizelor de cheltuieli şi coordonarea lucrărilor pentru reparaţia curentă şi capitală a obiectelor de menire social-culturale la solicitarea APL

24-28 iulie 2017

DEIPICGCD

Secţia Cultură

7

Elaborarea şi Prezentarea Cancelariei de Stat a Programului de acţiuni preconizate în raion în cadrul Zilelor Diasporei

24-28 iulie 2017

Secţia cultură

Sectia Economie

8

Monitorizarea agenţilor economici de a participa la Concursul Naţional „ÎMM-Model de Responsabilitate Socială”, anul 2017

24-28 iulie 2017

Secţia Economie

Directia agricultura, alimentatie, relatii funciare si cadastru

9. Pregătirea raportului privind performanţa pe programe –subprograme conform ordinului nr.216 din 28.12.15 al Ministerul Foinanţelor

24-28 iulie 2017

DAARFC

Secţia Administraţie Publică