Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 10.07.2017-14.07.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Direcţia Învăţămînt

1

Prezentarea ME raportului cu privire la rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea 2017 și a listelor candidaților care vor participa în sesiunea suplimentară de bacalaureat.

10.07.2017

Bujag A.

2

Organizarea și monitorizarea începerii sezonului estival de vară în tabăra ,,Speranța,, s.Plop.

15.07.2017

Juraveț N.

Chiviriga A.

Cojocaru N.

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

3

Aprecierea volumelor de lucrări pentru – LT ,,M.Eminescu,, din s.Sudarca sistemul de încălzire.

– Grădinița ,,Solnîșco,, reparație capitală,volume de lucrări pentru FISM.

10.07-14.07.2017

Covali O.

Dumitraș M.

Leonteac V.

4

Pregătirea informației cu privire la realizarea obiectivelor pe I semestru 2017 conform SND ,,Moldova 2020,,

10.07-14.07.2017

Dumitraș M.

5

Colectarea datelor în domeniul eficienței energetice clădirilor publice din raionul Dondușeni.

10.07-14.07.2017

Leonteac V.

Secţia Cultură

6

Colectarea / elaborarea informației privind realizările domeniului Cultură pe parcursul I semetru al anului. Pe parcursul săptămînii

Specialiști în domeniu

7

Continuarea lucrului asupra Registrului raional al Patrimoniului Cultural Imaterial . Pe parcursul săptămînii

Rusu L.

8

Elaborarea Regulamentului Festivalului obiceiurilor și tradițiilor locale – Ca la noi …la horă-: Selectarea colectivelor folclorice participante la Festival. Pe parcursul săptămînii

Danuța L.

Rusu L.

Sectia Economie

9

Întocmirea informației privind activitatea Asociațiilor de Economie și Împrumut pentru 6 luni ale anului 2017. 10.07-14.07.2017

Secția Economie

10

Întocmirea Procesului – verbal cu privire la criteriile de participare la Concursul Republican ,,Cel mai bun antreprenor, și rezultatele obținute anul 2016,, 10.07-14.07.2017

Secția Economie

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11

Prezentarea către MMPSF a listelor copiilor rămași fără ocrotire părintească aflați în forme alternative de protecție, pe localități și vîrste, în scopul distribuirii unui lot de ajutoare umanitare sub formă de cizme

10.07-14.07.2017

Direcția Asistență

12

Participarea în cadrul a două procese de judecată.

11.07.-12.07.2017

Direcția Asistență

Direcția Finanțe

13

Primirea ,analiza și întroducerea în baza de date a modificărilor în devizele de cheltuieli conform clasificației economice.

10.07-14.07.2017

Direcția Finanțe

14

Prezentarea informației privind starea creanțelor și datoriilor cu termen de achitare expirat formate în instituțiile bugetare ,,FD-049,,

10.07-14.07.2017

Direcția Finanțe

15

Prezentarea informației privind statele și efectivul de personal din instituțiile publice din sectorul bugetar ,,FD-050,,

10.07-14.07.2017

Direcția Finanțe

16

Primirea dării de seamă pe primul semestru.

10.07-14.07.2017

Direcția Finanțe

Direcția Agricultură,alimentație ,relații Funciare și Cadastru

17

Colectarea și prezentarea informației la MAIA privind recoltarea culturilor de prima grupă, legumelor și fructelor.

10.07-14.07.2017

Direcția Agricultură

18 Consultații pe problemele funciare la persoanele fizice și juridice.

10.07-14.07.2017

Iurcișin A.

Serviciul Arhivă

19

Preluarea documentelor la păstrare de Stat a pr.Baraboi.

10.07-14.07.2017

Serviciul Arhivă

20

Întocmirea procesului-verbal privind nimicirea documentelor cu termen de păstrare expirat, lipsite de importanță istorico-documentară și utilizare practică.

10.07-14.07.2017

Serviciul Arhivă

Secția Administrația Publică

21

Organizarea vizitei în teritoriu a Domnului Anatol USATÎI, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor pe data de 18 iulie 2017,precum și audiența cetățenilor conform solicitărilor.

10.07-14.07.2017

Varzari L.

22

Organizarea vizitei de lucru cu Directorul General al Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură dl Ciubuc Nicolae pe data de 10 iulie , ora 13:00 cu tematica ,,Subvenționarea agriculturii în anul 2017,, și deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

10.07-14.07.2017

Varzari L

23

Participarea și pregătirea proiectelor de decizii în cadrul comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară a Consiliului raional.

10.07-14.07.2017

Varzari L