Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru  perioada 06.11-10.11.2017

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
Aparatul preşedintelui raionului    

 

1 Organizarea şedinţei a membrilor echipelor multidisciplinaredin teritoriu cu genericul „Violenţă în familie prin ochii copiilor” 06-10 noiembrie  

AP

2 Organizarea/desfaşurarea şedinţei cu activul Asociaţiei Sindicale Teritoriale. 06-10 noiembrie AP
Direcţia Învăţămînt

 

3 Participarea la şedinţa de lucru cu referire la evaluarea reformelor în învăţămînt realizate pentru perioada anilor 2010-2017. 06-10 noiembrie

 

Direcţia Învăţămînt
4 Participarea la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Evaluarea în sistemul educaţional:deziderate actuale” 06-10 noiembrie Direcţia Învăţămînt
Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

5 Participarea la Conferinţa Internaţională Societatea Civilă.Consolidăm capacităţi şi parteneriate pentru a transforma Viaţa Copiilor, Familiilor şi Comunităţilor, organizată de către CCF Moldova 06-10 noiembrie DASPF
Secţia Cultură

 

6 Participarea la Forumul Naţional al Şefilor Secţiilor Cultură din Republică cu genericul „Novateca-prezent şi viitor” 06-10 noiembrie Secţia cultură

 

7 Organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Gala Talentelor Tinere” 06-10 noiembrie  

Secţia cultură

 

 

Sectia Economie

 

8 Generalizarea datelor pentru întocmirea notei informative a indicatorilor sociali-economici pe parcursul a nouă luni ale anului 2017. 06-10 noiembrie    Secţia Economie

 

Direcţia Finanţe

 

9 Prezentarea ministerului de finanţe a informaţiei privind starea creanţelor şi datoriilor cu termen de achitare expirat formate în instituţiile bugetare „FD-049” 06-10 noiembrie  

Direcţia Finanţe

10 Prezentarea ministerului de finanţe a informaţiei privind statele şi efectivul de personal din instituţiile publice din sectorul bugetar „FD-050” 06-10 noiembrie Direcţia Finanţe
 

 

Secţia Administraţie Publică

Plan de acţiuni ale Consiliului raional

şi Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru  perioada 27.03.2017-31.03.2017

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
 

 

Direcţia Învăţămînt

 

1 Întrevederea cu reperezentanţii Inspectoratului şcolar Judeţean Vaslui în vederea demarării de programe şi proiecte comune şi alte manifestări concrete de cooperare în domeniul învăţămîntului general şi instituţiilor din unitatea administrativ-teritorială administrată. 28.03.2017 Direcţia Învăţămînt
 

 

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

 

2 Organizarea în colaborarea cu CCF Moldova a şedinţei informative cu solicitanţii la funcţia de Asistent parental profesionist. 27-31 martie

2017

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

 

Secţia cultură

 

3 Participarea la seminarul republican al conducătorilor ansamblurilor de dans popular, dirijorilor orchestrelor de muzică populară „Muzica şi dansul folcloric în cadrul Festivalului- concurs”La Vatra Horelor” 28.03.2017 Secţia cultură

 

4 Participarea la simpozionul „Anul bibliologic 2016”, organizat de către BNRM 29.03.2017 Secţia cultură

 

 

           

Serviciul raional relaţii funciare şi cadastru

           

5 Lucrul de comun cu comisia pentru inventarierea bazinelor acvatice din raza raionului 27.03-31.03 2017  

Serviciul raional relaţii funciare şi cadastru

        

Direcţia agricultură şi alimentaţie 

           

    6 Participarea la consultaţiile publice cu tematica „Prezentarea proiectului Regulamentului privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi mediului rural la colegiul agricol din satul Ţaul pe 28.03.2017. 13-17 februarie

2017

Direcţia agricultură şi alimentaţie

 

Secţia Administraţie Publică

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 23.10-27.10.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Perfectarea documentaţiei fiecărui recrutîn urma desfăşurăriiComisiei de încorporare în Serviciul Civil

23-27 octombrie

AP

2

Difuzarea informaţiei în primării referitor la programul de formare a tinerilor antreprenori şi condiţiile ei.

23-27

octombrie

AP

Direcţia Învăţămînt

3

Monitorizarea desfăşurării Lunarului Securităţii Cibernetice în instituţiile de învăţămînt

23-27

octombrie

Direcţia Învăţămînt

4

Participare la Conferinţă republicană la limba rusă

23-27

octombrie

Direcţia Învăţămînt

5

Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de lucru cu managerii şcolari

23-27

octombrie

Direcţia Învăţămînt

6

Monitorizarea desfăşurării activităţilor de comemorare a 25 de ani a regretaţilor Ion şi Doina Aldea-Teodorovici

27 octombrie

Direcţia Învăţămînt

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

7

Pregătirea informaţiei privitor la obiectivele realiyate conform Strategiei „Moldova 2020” pe perioada de 9 luni

23-27

octombrie

DEIPICGCD

8

Colectarea informaţiilor cu privire la fondurile de investiţii disponibile şi redicţionarea informaţiei pe paginile electronice a APL-urilor din raion.

23-27

octombrie

DEIPICGCD

Secţia Cultură

9

Elaborarea regulamentului către organizarea şi desfăşurarea Festivalului raional „Gala tinerilor talente”

23-27

octombrie

Secţia cultură

10

Participarea la activitatea culturală consacrată aniversării de 40 de ani al orchestrei de muzică populară

Alboteanca” Palatului Culturii s.Ţaul

23-27

octombrie

Secţia cultură

Sectia Economie

11

Totalizarea datelor privind realizarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.605 din 31.05.2007 „Privind aprobarea strategiei naţionale politice de ocupare a forţei de muncă”

23-27

octombrie

Secţia Economie

Secţia Administraţie Publică