Planul de acțiuni C.R 2018

Plan de acţiuni aConsiliuluiraional

şia AparatuluiPreşedinteluiraionuluiDonduşeni

pentruperioada05 – 07. 2018

 

Nr.d/0 Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
Direcţia Învăţămînt

 

1 Participarea la instruirea organizată în cadrul proiectului „Realizarea drepturilor omului prin integrarea egalității și a perspectivei de vîrstă în Moldova” or. Bălți. 20.03.2018 Vrabie E.
2 Prezentarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a dosarelor pentru conferirea gradului didactic I. 23.03.2018 Dvornic M.
3 Organizareaparticipăriilotuluiolimpic la concursul republican la Informatică. 23-26.03.2018 Vrabie E.
 
 
Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri  a Consiliului raional Donduseni

 

1 Monitorizarea elaborării proiectelor, întocmirea devizurilor de cheltuieli și coordonarea lucrărilor pentru reparația curentă și capitală a obiectelor de menire social-culturale la solicitarea APL. 19-23.03.2018 Pcela Alina

Dumitraș Maria

2 Participarea la cursurile de instruire de manager energetic. 19=23.03.2018 Leonteac Vitalie
 
Secţia Cultură

 

1 Pregătirea ansamblului folcloric “Semănătorii” pentru plecarea în Romănia, județui Piatra Neamț.

 

 

Secția Cultură

V. Cojocaru
2 Pregătirea către Festivalul raional al cîntecului pashal Hristos a înviat. Pe parcursul lunii martie L. Renata

N. Gandrabura

 
 
 
Secția Administrația  Publică

 

 

 

1 Monitorizarea îndeplinirii Planului raional privind organizarea  și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților raionului. 12.03.-16.03.2018 Juraveț V.

Maxim Țurcanu

Varzari L.

2 Colectarea informațiilor din primării pe urmele ninsorilor ambundente.

 

12.03.-16.03.2018 Juraveț V.

Maxim V.

Turcanu I.

Varzari L.

 

DirecțiaAgricultură, Alimentație, RelațiiFunciareșiCadastru

1 Monitorizarea de tăiereînuscat a livezilor, pregătireaserelorptsemănatși a tehniciiagricole    
2 Întocmireadeclarațiilorpeanul 2017.    
     

DirecțiaAsistențăSocialășiProtecție a Familiei

1 Participareaîncadru a douăprocese de judecată    
2 Întocmirea a douăavizeconcluziipentruprezentareaîn instant de judecatăprivindstabilireadomiciliuluicopilului    
3 Participarea la seminarul de instuirepentruspecialiștii din cadrulechipelormultidisciplinareteritoriale din Sistemul national de Referireprivindprotecțiașiasistențapersoanelorînetate de violențăînfamilie. Or. Bălți    
     

SecțiaEconomie

1 ÎntocmireașiprezentareaAgențieipentruAchizițiiPublice a contractuluiși a dării de seamăprivindachiziționarealucrărilor de reparațiecapital  adrumului L66 R-12, drum de access pre or. Dondușeni.    
   
   

 

                 DIRECȚIA   FINANȚE

1 Primirea,analizașiîntroducereaînbaza de date a modificărilorîndevizele de cheltuieli conformclasificațieieconomice.    
2 Prezentareainformațieiprivindstareacreanțelorșidatoriilor cu termen de achitareexpiratformateîninstituțiile bugetare.    

 

SERVICIUL  ARHIVĂ

1 Ajutămspecialistul principal CTAS Dondușeni.

Datcărțile de salariușicărțile de ordine : (primireșieliberare din lucru ) pentru a le verifica.

   

 

     SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU

1 Eliberareaadeverințelorprivitor la afirmareacategoriilorterenurilorpropuse la licitație de primăriileraionuluipentru a fi date înarendă s-au vîndute.
2 Primirea, analizașipregătireainformașieidespreextindereaspațiilorverzi, sădireapuiețilorpeterenuriledegradateșiacumulareadatelordesprenumărulșispeciile de puieținecesarepentruacestelucrări.