Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 19.06.2017-23.06.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Organiyarea vizitei în teritoriu a Doamnei Elena Cernei, viceministrul Educaţiei pe data de 20 iunie, 2017, precum și audiența cetățenilor conform solicitărilor.

20.06.2017

AP

2

Deschiderea Campionatului raional la fotbal.

24.16.06.2017

AP

Direcţia Învăţămînt

3

Complectarea și elaborarea Rapoartelor de activitate pentru anul de studii 2016-2017

  • Educație tehnologică

  • Educație plastică

  • Educație muzicală

  • Fizica

  • Chimie

  • Limbi străine

Conform graficului

Direcţia Învăţămînt

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

4

Participarea la evaluarea ofertelor prezentate la concursurile de achiziție publică pentru lucrările:

– Grupul sanitar Tabăra Plop 19.06.2017 ora 11.00

– Drumuri publice locale L63;L64;L6; 22.06.2017 ora 11.00

19.06.-24.06.2017

DEIPICGCD

5

Finalizarea cererilor de participare

Pentru etapa II a proiectului de investiții acordat de către CIZ cu privire la locații pentru investiții în teritoriu raionului Dondușeni:

-complectarea formularului conform Ggidului utilizatorului

-formarea bunului imobil de către Primaria orașului

19.06.-24.06.2017

DEIPICGCD

Secţia Cultură

6

Desfășurarea Festivalului raional al Cîntecului ,Dansului,Portului și Meșteșugurilor Populare.

25.06.2017

Secţia cultură

7

Organizarea Expoziției meșterilor populari și atelierilor de meșdeșugărit în cadrul Festivalului raional al Cînecului ,Dansului și Portului și Meșteșugurilor Populare.

19.06.-23.06.2017

Secția cultură

Sectia Economie

8

Întocmirea și expedierea ofertanșilor informații , privind rezultatele Concursului prin Cererea ofertelor de prețuri din 14 iunie 2017, privind achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile Consiliului raional Dondușeni pe semestru II al anului 2017.

Monitorizarea și organizarea concursului

prin cererea ofertelor de prețuri nr.17/-01873 și

17/01870 din 22 iunie,privind achiziționarea Lucrărilor

de reparație a drumurilor:

1.L63 Dondușeni-Scăieni-Tîrnova –ora 11:00/nr.17/01873,

2.L64 DondușenȚaul-Tîrnova-ora 10:00nr.17/01870,

3. L-65 R-12 Drum de acces spre or. Donușeni – ora 10:00/nr,17/01870

19.06.-23.06.2017

Secţia Economie

Direcția Finanțe

9 Colectarea informației privind cheltuielile de personal din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru ,, Învățămînt,, 19.06-23.06.2017 Direcția Finanțe
10 Prezentarea propunerilor la rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 pentru plățile sociale efectuate prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la ramura ,,Protecția socială,, 19.06-23.06.2017 Direcția Finanțe

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11 Participarea în cadru a patru procese de judecată:

  • Privind încasarea pensiei și stabilirea domiciliului copilului după divorțul părinților(19.06 – 21.06-23.06.2017)
  • Privind decăderea din drepturile părintești (22.06.2017)
19.06-23.06.2017 Direcția Asistență
12 Verificarea plății indemnizației lunare pentru copii aflați în serviciul de tutelă/curatelă și copii adoptați pentru luna mai 2017 (50 beneficiari (15 copii adoptați, 31 copii cu statut ramas fără ocrotire părintească,4 copii cu statut temporar ramas fără ocrotire părintească/44000 lei); 19.06-23.06.2017 Direcția Asistență

Direcția Agricultură , Alimentație,Relații Funciare și Cadastru

13 Colectarea și prezentarea informației la MAIM privind recoltarea legumelor și a fructelor. 19.06-23.06.2017 Direcția Agricultură
15 Pregătirea informației referitor la indentificarea agenților economici care ar dori să exporte agroalimentare de origine vegetală în Republica Belarus. 19.06-23.06.2017 Direcția Agricultură