Planul de acțiuni C.R 2018

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 15.01.2018-19.01.2018

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Direcţia Învăţămînt

1

Desfășurarea activităților dedicate aniversării nașterii lui Mihai Eminescu.

15.01.2018

Pînzari D.

2

Desfășurarea ședinței Consiliului raional al al elevilor.

18.01.2018

Pînzari D.

3

Organizarea și desfășurarea Campionatului raional la volei .(Gimnaziul ,,C.Negruzzi,, Tîrnova – gimnazii LT ,,A.Mateevici,, – licee)

20.01.2018

Chiviriga A.

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

4

Determinarea porțiunilor de drumuri locale spre reparație curentă și evaluarea volumelor de lucrări pt a.2018. 15.01-19.01.2018

Covali O.

Dumitraș M.

5

Pregătirea și coordonarea informației cu privire la realizarea obiectivelor Programului Național de dezvoltare ,,Moldova 2020,, pt a.2017.

15.01-19.01.2018

Dumitraș M

Secţia Cultură

6

Desfășurarea Ciclului de acțiuni către Ziua Națională a Culturii:

– Expoziție – eveniment

,,Tot mai citim măiastra-i carte…,,

-Medalion literar – muzical

,,Eminescu ,muzician al Poeziei,,

– Vizionare de film

,,Și a fost odată…Eminescu,, (către Sărbătoarea Națională,, Ziua Comemorării lui M.Eminescu.)

Biblioteca raională

Loghin Z.

Direcția Finanțe

7

Întocmirea și prezentarea Inspectoratului Fiscal de Stat a dării de seamă privin d suma venitului achitat și privind impozitul pe venit reținut (IRV 14) 15.01 – 19.01.2018

Direcția Finanțe

8

Întocmirea și prezentarea CTAS Dondușeni formulare 4BASS și REV5. 15.01 – 19.01.2018

Direcția Finanțe

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

9

Verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului social/ajutor pentru perioada rece a anului (350 cereri)

15.01.-19.01.2018

Direcția Asistență

Direcția Agricultură,alimentație ,relații Funciare și Cadastru

10

Coordonarea suprafețelor pentru impozitare prezentate de p.f. și întreprinderi organelor fiscale ,conform dărilor de seamă cu situația de la 01.01.2018.

15.01.-19.01.2018

Popov B.

Iurcișin A.

Secția Administrația Publică

11

Elaborarea Planului raional anticorupție pentru anii 2018 – 2020.

09.01.-12.01.2018

Juraveț V.

Maxim V.

Varzari L.