Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 29.05.2017-02.06.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Organizarea şi desfăşurarea Comisiei raionale privind protecţia drepturilor copiilor

29.05.2017

AP

2

Organizarea şi desfăşurarea excursiei pentru copiii plasaţi în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă şi Centrul de plasament temporar AO”Concordia”,”Casa Rebeca” în legătură cu Ziua Internaţională a Copilului-1 iunie.

29.05.2017

AP

Direcţia Învăţămînt

4

Elaborarea notelor informative şi rapoartelor :

-Cu privire la totalurile probei de evaluare raională la chimie

-cu privire la autoevaluarea anuală al specialistului şi catedrei raionale pentru disciplina bilogică

-cu privire la Monitorizarea pregătirii copiilor către şcoală

29.05-02.06.2017

Direcţia Învăţămînt

5

Colectarea datelor cu referire la testările naţionale de la finele clasei a IV-a şi IX-a, sesiunea de examen 2017 şi a datelor din chestionarele pentru elevi şi diriginţii acestora.

29.05.2017

Direcţia învăţămînt

6

Organizarea şi desfăşurarea activităţii artistice dedicate „Zilei Drepturilor Copiilor”

01.06.2017

Direcţia învăţămînt

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

7

Participarea la atelierul de informare a candidaţilor pentru dezvoltarea şi promovarea locaţiei investiţiilor organizat de către GIZ.

29.05.2017

DEIPICGCD

8

Completarea formularului pentru participarea în etapa a II-a privitor la localităţile de investiţii strategice ce vor fi evaluate prin studiu de fezabilitate oferit de către GIZ.

29.05.2017

DEIPICGCD

Secţia Cultură

9

Desfăşurarea Concertului de gală al elevilor Şcolii de Arte.Oferirea Certificatelor de absolvire absolvenţilor şcolii

29.05.2017

Secţia cultură

8

Evoluarea circului de animale din or.Ungheni

29.05.2017

Secţia cultură

Sectia Economie

10

Corelarea notei informative a indicatorilor social-economici pe parcursul a trei luni ale anului 2017, conform datelor statisctice

29.05.2017

DEIPICGCD

Directia agricultura, alimentatie, relatii funciare si cadastru

Deplasări în teritoriu în cadrul comisiei republicane MAIA cu scopul monitorizării aprecierii corectitudinei aprecierii pagubelor cauzate de îngheţurile din primavara anului 2017.

29-02

mai 2017

DAARFC

Secţia Administraţie Publică