Planul de acțiuni C.R 2018

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru  perioada 25.06.2018-29.06.2018

 

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
Direcţia Educație ,Cultură și Turism

 

1 Afișarea rezultatelor  BAC la Centrul de bacalaureat.Primirea contestațiilor. 27.06.2018 Direcția Învățămănt
2 Ședința  cu educatorii din Tabăra de odihnă. 27.06.2018 Direcția Învățămănt
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni

 

3 Participarea  la în cadrul seminarului  de instruire , organizat de către organizația  nonguvernamentală ,,Keystone  Moldova,,  care va avea loc în mun.Chișinău 26-27.06.2018 Direcția Asistență
 
Direcția Agricultură, Mediu, Relații Funciare și Cadastru

 

4 Colectarea și prezentarea informației operative  MADRM privind lucrările agricole. 25-29.06.2018 Șaragov Iu.
Eliberarea adeverințelor  privitor la afirmarea categoriilor  terenurilor  propuse  la licitație  de primăriile raionului pentru a fi date  în arendă  s-au vîndute . 25.06.2018
5 Iurcișin A.

 

Direcția Finanțe

6 Petrecerea seminarului cu primariile și ordonatorii de buget  privind  prezentarea dării de seamă pentru semestrul I.. 27.06.2018 Direcția Finanțe

 

Direcția Investiții, Economie, Infrastructură și Construcții

7 Colectarea  informațiilor  cu privire la fondurile de investiții disponibile și redirecționarea  informației pe paginile electronice  a APL-urilor din raion. 25-29.06.2018 Pcela A.
8 Coordonarea lucrărilor  de reparație

–       a drumurilor publice raionale pt.a 2018

–       Casa de Cultură  raională covrolin

–       Grupul sanitar  la Tabăra pentru copii s.Plop.

25-29.06.2018 Pcela A.

Leonteac V.

 

Serviciul Arhivă

9 Zi de primire a cetățenilor .Eliberarea  certificatelor .Consultații. 25.006.2018 Cernei N.