Planul de acțiuni C.R 2018

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru  perioada 21.05.2018-25.05.2018

 

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
Direcţia Educație ,Cultură și Turism

 

1 Gala Olimpicilor-Activități de organizare.. 23.05.-25.05.2018 Direcția Învățămănt
2 Pregătirea taberei de odihnă a copiilor ,,Speranța,, pentru sezonul estival 2018 21.05.-25.05.2018 Direcția Învățămănt
3 Ședința Consiliului de Administrație. 23.05.2018 Direcția Învățămănt
4 Ședința Consiliului Consultativ 24.05.2018 Direcția Învățămănt
5 Pregătirea pentru organizarea și desfășurarea activității către 1 iunie Ziua Internațională a copilului. Pe parcursul săptămănii Secția Cultură
6 Participarea colectivelor artistice la activitatea ,,Acasă la izvorul tămădurii,, în s.Cernoleuca 27.05.2018 Secția Cultură
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni

 

7 Activitatea zilnică privind audiența cetățenilor, perfectarea documentelor cu privire la acordarea plăților  sociale(ajutor social, compensația de transport, eliberarea  foilor de reabilitare anuală).Întroducerea în programa SIAAS a cererilor pentru acordarea ajutorului social și ajutorul pentru perioada rece a anului. 21.05.-25.05.2018 Direcția Asistență
 
Direcția Agricultură, Mediu, Relații Funciare și Cadastru

 

8 Monitorizarea livezei și întocmirea actului de plantare la GT ,,Poziumschii Tatiana,, în satul Scăieni. 21.05.2018 Șaragov Iu.
Eliberarea  adeverințelor  privitor la afirmarea categoriilor terenurilor propuse la licitație de primăriile raionului pentru a fi date în arendă s-au vîndute. 21-25.05.2018
9 Iurcișin A.
 

 

Secția Administrația Publică

10 Coordonarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sînge (06 iunie 2018) cu instituțiile medicosanitare publice din raion, pregătirea  și avizarea Dispoziției Președintelui raionului în contextul acestui eveniment. 21-25-05.2018 Juraveț V.

Maxim V.

Varzari L.

 

 

 

Direcția Finanțe

11 Studierea Hotărîrii de Guvern nr.1136 din 18.10.2007 ,, Cu privire la unele măsuri de execuție a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006,,  cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.,, 21.05.2018 Direcția Finanțe

 

Direcția Investiții, Economie, Infrastructură și Construcții

12 Coordonarea lucrărilor de reparație

–         A drumurilor publice raionale pt a.2018 (L65 demararea lucrărilor)

–         Iluminarea fasadei și coridorul etaj.I Cons.Raion.

–         Casa de Cultură raională covrolin

–         Încăperile pt Direcția ASPF Cons.Raion. ,,Ambulanța,,

–         Grupul sanitar la Tabăra pentru copii s.Plop(recepție) ș.a.

21-25.05.2018 Covali O.

Leonteac V.

14 Întocmirea Notei Informative cu privire la situația social –economică a raionului pentru primele trei luni a anului 2018. 21-25.05.2018 Rotaru M.

 

Serviciul Arhivă

15 Zi de primire a cetățenilor .Eliberarea  certificatelor .Consultații. 21.05.2018 Cernei N.