Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 18.09-22.09.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Prezentarea informaţiei în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova referitoare la acordurile de înfrăţire şi conlucrare între localităţile raionului cu alte localităţi şi regiuni de după hotarele RM.

18-22 septembrie 2017

AP

Direcţia Învăţămînt

2

Evaluarea copiilor referiţi şi celor din clasa a IX-A pentru stabilirea CES.

18-22 septembrie 2017

Direcţia Învăţămînt

3

Tarifarea orelor pe instituţii, calcularea bugetului respectiv şi a celui de proiect.

18-22 septembrie 2017

Direcţia Învăţămînt

Direcţia elaborare si Implementare Proiectelor Investitionale, Constructii, Gospodarie Comunala si Drumuri a Consiliului raional Donduseni

4

Participarea în cadrul grupului de lucru pt evaluarea ofertelor pt lucrările de reparaţie capitală a drumurilor publice locale L64 şi L65

18-22 septembrie 2017

DEIPICGCD

6

Monitorizarea elaborării proiectelor, întocmirea devizelor de cheltuieli şi coordonarea lucrărilor pentru reparaţia curentă şi capitală a obiectelor de menire social-culturale la solicitarea APL

18-22 septembrie 2017

DEIPICGCD

Secţia Cultură

7

Elaborarea şi Prezentarea Cancelariei de Stat a Programului de acţiuni preconizate în raion în cadrul Zilelor Diasporei

18-22 septembrie 2017

Secţia cultură

Sectia Economie

8

Monitorizarea agenţilor economici de a participa la Concursul Naţional „ÎMM-Model de Responsabilitate Socială”, anul 2017

18-22 septembrie 2017

Secţia Economie

Directia agricultura, alimentatie, relatii funciare si cadastru

9. Pregătirea raportului privind performanţa pe programe –subprograme conform ordinului nr.216 din 28.12.15 al Ministerul Foinanţelor

18-22 septembrie 2017

DAARFC

Secţia Administraţie Publică