Planul de acțiuni C.R 2017

Plan de acţiuni a Consiliului raional

şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni

pentru perioada 25.04.2017-28.04.2017

Nr.d/0

Denumirea activităţii

Termeni de realizare

Responsabili

Aparatul preşedintelui raionului

1

Organizarea-desfăşurarea şedinţei Comisiei raionale pentru încorporare în SC, p-2017.

27.04.2017

ora 9.00

Secţia AP

Direcţia Învăţămînt

2

Participarea la dezbaterile publice în temeiul prevederii Legii 239 din 13.XI.2008„Cu privire la transparenţă în procesul educaţional”.

25.04.2017

Direcţia Învăţămînt

3

Elaborarea notei informative cu referire la activităţile de înlăturare a încălcărilor depistate în rezultatul evaluării de către IES, realizate în instituţii şcolare.

25.04.2017

Direcţia învăţămînt

4

Organizarea şi desfăşurarea concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”, ediţia XXVII dedicată scriitorului Petre Ispirescu.

25.04.2017

Direcţia învăţămînt

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

5

Participarea la seminarul instructiv cu tematica „Violenţa şi abuzul sexual” organizat de Asociaţia obştească „CONCORDIA”.

25.04.2017

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

6

Participarea la seminarul instructiv cu tematica „Copiii de vîrstă mică–înţelegem necesităţile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul Octombrie 2015-Decembrie 2017”, organizat de CCF Moldova, UNICEF şi Hope /Homes for Children.

25.04.2017

Direcţia asistenţa socială şi protecţie a familiei

Secţia cultură

7

Desfăşurarea concursului raional al bibliotecilor incluse în programul Novateca „Servicii moderne de bibliotecă”.

25.04.2017

Secţia cultură

8

Participarea la atelierul de instruire „Impact şi Advocacy” organizat de programul Novateca.

25.04.2017

Secţia cultură

9

Desfăşurarea concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” etapa raională, în parteneriat cu Direcţia Învăţămînt.

25.04.2017

Secţia cultură

7

Organizarea concursului raional de coreografie „Stelele dansului” în parteneriat cu Palatul Culturii Ţaul.

25.04.2017

Secţia cultură

Secţia Administraţie Publică