Plan de acţiuni a Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului Donduşeni pentru perioada 17.12.2018-21.12.2018

17 decembrie 2018

Nr.d/0           Denumirea activităţii Termeni de realizare Responsabili
Direcţia Educație ,Cultură și Turism
1 Organizarea distribuirii cadourilor  de Crăciun pentru copiii claselor primare în instituțiile raionului. 18-20.12.2018 Direcția Învățămănt
2 Participarea la seminar pentru specialiștii SAP or.Chișinău. 19-20.12.2018 Direcția Învățămănt
 

3

Organizarea evenimentului ,,Omul Anului 2018,, 19.12.2018 Direcția Învățămănt
 

4

Pregătiraea și desfășurarea  ,,Sărbătorilor de iarnă- ,,Țîrgul de Crăciun,, 17-21.12.2018 Direcția Învățămănt
 

5

Organizarea participării fanfarei de copii ,,Haiducii,, cond.Mihai Petic, CC s. Dondușeni la Tîrgul de Crăciun or.Chișinău. 22-12.12.2018 Direcția Învățămănt
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Dondușeni
5 Participarea la masa rotundă cu tematica  ,,Eficientizarea mecanismului de colectare a datelor  statistice pe domeniul  violenței  în familie,,  18.12.2018  mun.Chișinău. 18.12.2018 Direcția Asistență
6 Felicitarea dnei Grușca Ana locuitoare a or.Dondușeni cu ocazia zilei de naștere ,împlinirea vărstei de 103 ani la data de 19.12.2018 19.12.2018 Direcția Asistență
7 Colectarea cadourilor  în cadrul Campaniei de revelion ,,Cadou pentru fiecare copil,,destinată copiilor din familiile vulnerabile și cu dizabilități. 17-21.12.2018 Direcția Asistență
 
Direcția Agricultură, Mediu, Relații Funciare și Cadastru
8 Pregătirea seminarului pe problemele  însamînțării artificiale a bovinelor în Primăria Tîrnova. 17.12.2018 Direcția Agricultură

Direcția Investiții, Economie, Infrastructură și Construcții

9 Generalizarea informației parvenite din primării cu privire la porțiunile de drumuri pentru includera  în Programul național  ,,Drumuri bune pentru Moldova – 2,, 17-21.12.2018 DIEIC
 
Secția Administrația Publică
10 Examinarea circularei Guvernului RM privind soluționarea problemelor în urma vizitei de lucru efectuată a Guvernului. 17-21.12.2018 Secția APL
  Monitorizarea informației din primarii privitor la mersul Zilei de donare de sânge. 17-21.12.2018 Secția APL

 Serviciul Arhivă

11 Zi de primire a cetățenilor .Eliberarea  certificatelor .Consultații. 17-21.12.2018 Cernei N.