Pentru un mediu curat!

3 aprilie 2017

La data de 3 aprilie, în incinta Consiliului Raional Donduşeni, a avut loc a doua şedinţă a Comitetului Director Local ce a monitorizat procesul de elaborare a studiului de fezabilitate şi a evaluat impactul asupra mediului în procesul creării Sistemului de management integrat al deşeurilor nr.8 în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Mediului, Ion Bodrug, directorul ADR Nord şi experţi.
Cu un cuvînt de salut a venit domnul Chiriac Victor,directorul general al Comitetului Director Local, invitîndu-i pe toţi la o conclucrare fructuoasă, eficientă pentru toate părţile.
În cadrul şedinţei actuale au fost discutate mai multe chestiuni ce ţin de proiectul în cauză.În prim plan s-au aflat activităţile desfăşurate în perioada ianuarie-martie 2017 de primăriile or.Edineţ, Briceni şi Donduşeni.O informaţie detaliată ce ţine de activităţile desfăşurate în perioada ianuarie-martie curent, de schimbarea destinaţiei, terenurilor şi rezultatele analizei de opţiuni a prezentat doamna Alina Oberdorfer, expert GIZ-MSPL.Dumneaei a vorbit şi despre rezultatele designului conceptual şi despre următorii paşi în realizarea condiţiilor expuse în proiect.Următoarea şedinţă a  CDL  s-a convenit să  fie petrecută în luna mai, atunci cînd urmează a fi prezentat studiul de fezabilitate pentru crearea SMID în Zona de management al deşeurilor nr.8.
Menţionăm că Regiunea de Dezvoltare Nord are un Program regional sectorial în domeniul Managementului deşeurilor solide, elaborat anterior cu suportul Uniunii Europene, acordat prin intermediul GIZ.