Pașaportul raionului

despre-raion-2 despre-raionul-donduseni

UM   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DATE GENERALE
Suprafață totală a raionului Dondușeni mii ha   64.4 64,4                  
inclusiv  după tipuri de proprietate
terenuri  în proprietate  publică a statului mii ha 5.9 5,9
cota parte din teritoriu % 9.1 9,1
terenuri în proprietatea publică a unităților

administrați – teritoriale

mii ha 15.6 15,6
cota parte din teritoriu % 24.3 24,3
terenuri în proprietatea privată mii ha 42.9 42,9
cota parte din teritoriu % 66.6 66,6
În total populația mii pers 43.7 43.3
Populația aptă de muncă mii pers   25.8 25.5            
Populația ocupată în economie mii pers   12.1 12.1            
inclusiv: mii pers
agricultură și silvicultură mii pers 8.0 8.1
industria mii pers 1.0 1.0
construcții mii pers 0.07 0.007
comerț cu ridicata și cu amănuntul  mii pers 0.2 0.2
transport și comunicații mii pers 0.05 0.05
activități financiare mii pers 0.04 0.04
instituții finanțate din buget mii pers 2.7 2.7
din care:
v  învățămănt mii pers 1.3 1.3
v  ocrotirea sănătății mii pers 0.8 0.8
alte activități mii pers 0.6 0.6
Lungimea totală a drumurilor km   210 210            
Ponderea drumurilor publice modernizate în total drumuri %   24 24            
Ponderea localităților care au rețea de apă potabilă %   10 10            
Ponderea localităților care au rețea de gazificare %   36 36