ANUNȚ

10 noiembrie 2017

Prin prezenta, Consiliul Raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, vă informează despre faptul că la data de 08.10.2017 a fost depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și MediuluiDocumentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității planificate ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în ”Zona de Management a Deșeurilor 8”, […]

Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor

8 noiembrie 2017

Stimaţi consumatori! Pentru a preîntîmpina avariile şi accidentele cauzate de folosirea gazelor naturale în gospodăria casnică, în deosebi, pe perioada sezonului de încălzire, SRL “Edineţ-gaz” filiala “Donduşeni gaz” Vă roagă să respectaţi Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor din ”Cerinţele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale” și […]

Proiect „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei impactului de reglementare și participare responsabilă a OSC în domeniul educației”.

7 noiembrie 2017

La data de 01-02 noiembrie curent, în incinta Consiliului Raional Dondușeni s-a desfășurat seminarul instructiv – planificarea strategică și operațională în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar din raion pentru cadrele manageriale. Activitatea a fost realizată prin intermediul proiectului „Creșterea performanței sistemului educațional prin implementarea analizei impactului de reglementare și participare responsabilă a OSC (organizațiile societății […]

Orchestra de muzica populară “ Alboteanca” la aniversarea celor 40 ani de activitate.

6 noiembrie 2017

La data de 25 octombrie 2017, în incinta Palatului Culturii Ţaul s-a desfășurat Concertul aniversar,  consacrat celor 40 ani de activitate a orchestrei de muzică populară „Alboteanca”, din satul Ţaul, raionul Donduşeni, dirijor Alexandru Znagovan, care a adunat adevărații admiratori ai muzicii populare şi culturii naţionale. La festivitate au fost prezenţi Președintele raionului, Victor Chiriac, […]

Anunț

30 octombrie 2017

Consiliul raional Dondușeni, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei anunţă că concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în administrarea ajutorului social din cadrul DASPF Dondușeni, se va desfăşura pe data de 02 noiembrie 2017, ora 10-00 pe adresa: Consiliul raional Dondușeni, sala de protocol, str.Independenţei 47. MD-5102 or.Donduşeni Cu respect, […]

Ședinţa de lucru cu managerii şcolari din instituţiile preuniversitare din raion.

25 octombrie 2017

La 24 octombrie 2017, ora 9.30, în incinta Consiliului raional Donduşeni, sala de şedinţe a avut loc şedinţa de lucru cu managerii şcolari din instituţiile preuniversitare din raion. În discuţii au participat managerii instituţiilor preuniversitare, angajaţii OLSDÎ Donduţeni, reprezentanţii SAP Donduşeni, precum şi vicepreşedintele raionului, dnul Valeriu Casapu. Agenda şedinţei a inclus chestiunile ce ţin […]

Ședinta de dare de seama a Secției Situații Exepționale Dondușeni pe parcursul a 9 luni ale anului 2017

20 octombrie 2017

Recent, in incinta primăriei or.Donduseni, sala de sedinte a fost desfasurata sedinta de dare de seama a Sectiei Situatii Exeptionale Donduseni pe parcursul a 9 luni ale anului 2017. Au fost trecute in revista urmatoatele chestiuni: 1. Activitatea Serviciului Protectiei Civile a SSE Donduseni. 2. Activitatea Seviciului Apararii Impotriva Incendiilor. 3. Activitatea Unitatii Salvatori si […]