Supraveghere de vecinătate

7 februarie 2017

Reprezentanţii Consiliului raional, Inspectoratului de poliţie şi ai Administraţiei Publice Locale din r.Donduşeni, s-au întrunit în şedinţă de lucru luni, 30 ianuarie 2017.Au moderat şedinţa Valeriu Casapu şi Ilie Svîrnei.În ordinea de zi şi în discuţie a fost pusă întrebarea cu privire la modelul de Supraveghere de vecinătate în Republica Moldova.Vicepreşedintele raionului Valeriu Casapu a […]

Consiliul Sănătate Publică

3 februarie 2017

La sfîrşitul lunii ianuarie, joi 26.01.2017, membrii Consiliului Sănătate Publică s-au întrunit în prima şedinţă pentru a pune în discuţie şi a identifica căile de soluţionare a întrebărilor cu privire la: 1. Planul de activitate a Consiliului Sănătate Publică al raionului Donduşeni pentru anul 2017 (raportor, Ala Luca, secretar al Consiliului Sănătate Donduşeni). 2. Situaţia […]

31 ianuarie 2017

Pe data 23 ianuarie 2017 a avut loc ședința Cosiliului raional pentru protecția drepturilor copilului. La ședința Consiliului raional  a fost aprobat Planul de activitate  pentru protecția drepturilor copilului Dondușeni pentru anul 2017. Au fost analizate fișele de sesizare parvenite în anul 2016 și activități desfășurate privind înlăturarea situației. Astfel, pe parcursul anului 2016 au […]

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI ANUNŢĂ Concurs

31 ianuarie 2017

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI   ANUNŢĂ concurs     Pentru suplinirea funcţiei vacante de medic de familie la IMSP CS Dondușeni OMF Corbu   Perioada de aplicare: 31 ianuarie – 20 februarie 2017   Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte: 1. Cerere de înscriere la […]

Şedinţa Comisiei Situaţii Excepţionale

26 ianuarie 2017

La 19 ianuarie 2017, preşedintele raionului Donduşeni, Victor Chiriac, a emis o dispoziţie cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Comisiei Situaţii Excepţionale (CSE) în conformitate cu art. 4 al Legii ”Privind descentralizarea administrativă” nr. 453-XVI din 28.12.2006, cerinţele art. 53, 54 al Legii „Privind administraţia publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Circulara Serviciului Protecţiei […]

Proiect investiţional, recepţie

26 ianuarie 2017

Recent, Secţia Cultură Donduşeni a efectuat recepţia lucrărilor de instalare/construcţie a Centralei termice pe bază de biomasă la Casa raională de cultură, în prezenţa următoarelor persoane: Victor Cojocaru, preşedintele proiectului şi al comisiei; dar şi a membrilor: Oleg Covali, şeful Direcţiei Elaborarea şi Implementarea Proiectelor Investiţionale; Vasile Bunescu, responsabil tehnic de efectuarea lucrărilor; Inga Rencheci, […]

Aleşii raionali, în şedinţă

26 ianuarie 2017

Acţionînd în baza Legii, privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 45 p. 2, precum şi în baza articolelor 53 şi 54 din prezenta Lege, preşedintele raionului Donduşeni Victor CHIRIAC a convocat Consiliul Raional Donduşeni în Şedinţa extraordinară la 17 ianuarie 2017, orele 11:00, în incinta Consiliului Raional, sala de protocol […]

Şedinţa de constituire al Comitetului Director Local

26 ianuarie 2017

În cadrul ședinței, membrii CDL au ales în calitate de președinte al Comitetului dl. Victor CHIRIAC – președintele raionului Dondușeni. Şedinţa de constituire al Comitetului Director Local în scopul monitorizării procesului de Elaborare a Studiului de Fezabilitate şi Evaluării Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat al deşeurilor (SMID), În data de 24.01.2017, […]

Vizită în teritoriu

26 ianuarie 2017

Ziua de 17 ianuarie a fost marcată de faptul că au fost prezenţi în teritoriul raionului Donduşeni reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, domnii Vladimir Ciobanu şi Loenid Pascari. Vizita dumnealor a fost efectuată conform orarului vizitelor membrilor Guvernului RM în teritorii. La întîlnirea cu oficialii sus-numiţi au fost prezenţi: Valeriu Casapu, […]

Funcţia vacantă  specialist principal – serviciul contabilitate bugetară

16 ianuarie 2017

Direcţia Finanţe Donduşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante-specialist principal, serviciul contabilitate bugetară.Data limită la depunerea documentelor este de 23 ianuarie 2017. Condiţiile de participare la concurs şi lista documentelor necesare  prezentării puteţi afla în sediul Direcţiei Finanţe, clădirea Consiliului raional Donduşeni, etajul III. Informaţii la tel.025121060, 025123876   Anexa nr. 1 la procesul-verbal […]