Oferă copilărie fericită

4 mai 2017

Afirmaţia din titlu vorbeşte despre una din misiunile Asociaţiei Obşteşti „CONCORDIA. Proiecte sociale”, o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, fondată în anul 2004, cu sediul la Viena, cu patru organizaţii locale în Republica Moldova, România, Bulgaria şi Austria, scopul principal al căreia este contribuirea la integrarea armonioasă în societate a persoanelor defavorizate, promovarea drepturilor şi oferirea asistenţei sociale necesară acestor persoane.

CONCORDIA Moldova încearcă să ajungă acolo, unde nevoia este mai mare. Intervine în situaţii dificile şi tensionate, rapid şi nebirocratic. În aproximativ 13 ani a ajutat peste 11.000 de copii, vârstnici şi familii nevoiaşe din ţară. Peste 240 de copii orfani şi din familii social-vulnerabile au locuit în această perioadă în diferite forme de plasament ale organizaţiei. Peste 400 de vârstnici au fost cazaţi în 10 Centrele Sociale CONCORDIA. Peste 3,5 milioane de prânzuri calde au fost acordate persoanelor nevoiaşe de pe întreg teritoriu al ţării.

Asociaţia conlucrează cu mai mulţi parteneri, printre care se numără şi Ministerul Muncii, resprectiv şi Direcţia Asistenţă Socială şi Proecţia Familiei şi este prezentă în teritoriul raionului în Centrul comunitar de asistenţă socială pentru copii „Casa Rebeca” din satul Tîrnova. Recent, acolo a avut loc o şedinţă de lucru cu prezenţa asistentului social al AO „Concordia” din or. Chişinău, Lidia Brumă; managerului Centrului, Antonina Goncearova; reprezentanţilor DASPF Donduşeni, Daniela Goncear, Liliana Sandu şi Ana Mamaliga.

Dna Lidia Brumă, în cadrul seminarului a acordat o atenţie deosebită misiunii asociaţiei: de a ajută rapid şi direct la faţa locului, de a merge acolo unde nevoia este mai mare; de a oferi copiilor o copilărie bună şi fericită; de a se baza pe legături stabile şi de a consolida familiile; de a însoţi copiii şi tinerii spre o viaţă autonomă; de a crea oportunităţi prin educaţie şcolară şi învăţarea unei meserii, de a se baza pe drepturile internaţionale ale copilului şi ale omului; de a colabora pentru o societate deschisă şi solidară.

Dumneaei a mai comunicat că proiectele AO „CONCORDIA” se derulează pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste 5000 de persoane social-vulnerabile beneficiază anual de servicii din cele mai diverse: de asistenţă socială şi psihologică, de instruire iniţială şi continuă, excursii, concerte, activităţi de agrement, sărbători, concursuri, ş.m.a.

– Alături de noi, a specificat dna Brumă, în fiecare activitate pe care o întreprindem pentru şi în numele copiilor, tinerilor şi bătrînilor noştri, sunt voluntarii, angajaţii, partenerii, colaboratorii şi sponsorii noştri. Fiecare contribuie, cu un ajutor, la construirea viitorului copiilor, tinerilor şi familiilor nevoiaşe. O facem cu toţii în fiecare zi, mai puternici şi mai încrezuţi.

Obiectivul principal al şedinţei de lucru a pus în vizorul celor antrenaţi în activitate aprobarea planurilor individualizate de asistenţă pentru copii aflaţi în plasament.

Tatiana Moldovan

P.S. Astăzi, cînd un sfert din populaţie se află peste hotarele ţării în căutarea unui venit mai mare, rămîn în urmă copii şi bătrîni singuratici, fără o susţinere financiară. Statul le acordă cît e posibil, ei au nevoie de mai mult. E necesar fiecare din noi să găsim timp pentru orice problemă şi orice nevoie a celor neajutoraţi, să le dăm o speranţă şi să le întindem o mînă de ajutor pentru o viaţă mai bună cu un pigment mai pronunţat de fericire.