Neamul și cultura – înrudire prin eternitate.

16 ianuarie 2019

Ce ar însemna un neam, o națiune fără obiceiuri și tradiții, fără personalitățile marcante, fără factorul uman care stă la temelia muncii și creației, prosperării și dezvoltării pământului natal.

Două eternități încrustate în nemurire au încununat recent o manifestare dedicată Zilei Naționale a Culturii și omagiului poetului național Mihai Eminescu.

Casa Raională de Cultură a găzduit managerii și angajații instituțiilor de cultură, a bibliotecarilor, a structurilor și subdiviziunilor Consiliului raional, serviciilor desconcentrate și descentralizate, profesori, elevi și conducerea de vârf a raionului.

Un cuvânt de salut a fost adresat de vicepreședintele raionului, Valeriu Casapu, care a adus mulțumire tuturor oamenilor de artă și cultură pentru muncă și respect nespus culturii, creației, tradițiilor și obiceiurilor.

Sărbătoarea de suflet a fost motivantă prin evoluarea în scenă a colectivelor artistice de la Casa de Cultură din raion, din satele și comunele raionului. Aplauze furtunoase au colectat Colectivul de dans modern ,,Ritm,, , conducător artistic Alexandr Bacșcis, Ansamblul de dans ,,Struguraș,, , de la centrul de creație al copiilor și adolescenților, coregraf Andrei Cocitov, Viorica Cojocaru, interpretă și dirijor al Corului ,,Treimea,, , Ștefănel Albu, laureat al mai multor festivaluri, nivel local, național, internațional, deținător al titlului onorific ,,Omul Anului-2018,,.

Cu deosebită tandrețe și căldură a fost recitată poezia lui Mihai Eminescu ,,Pe lângă plopii fără soți,, de către Eva Pumnea, directorul Casei de cultură din s.Horodiște.

Consiliul raional Dondușeni, sub auspiciul căruia a fost organizată această sărbătoare, în persoana vicepreședintelui Valeriu Casapu și-a exprimat gratitudinea pentru oamenii ce muncesc în domeniul culturii, pentru profesionalism.

Drept recunoștință au fost înmânate Diplome de merit formațiunilor artistice și angajaților.

 • Cea mai activă formație artistică, participantă la activități culturale de nivel raional, Ansamblul folcloric,,Cimbrișor”,satul Sudarca, conducător artistic Ghenadie Trifan.
 •  Cea mai activă formație artistică, participantă la activități culturale  de nivel național

Ansamblul folcloric,,Vatra”,satul Crișcăuți, conducător artistic

 • Raisa Lungu, care împreună cu membrii colectivului, au adunat în palmaresl său aplauzele și cuvintele de laudă din întreaga țară. Într-un ceas bun în noul an!
 • Cea mai activă formație artistică participantă la activități culturale de nivel internațional
 • Cea mai activă formație artistică participantă la activități culturale  de nivel internațional

Ansamblul de dans popular ,,Spicușor”,Palatul de Cultură Țaul, coregraf Vladimir Beiu. Serbia și Sibiul deja vă cunoaște. Nu vă rămâne decit sa continuați pe acceași notă și să duceți faima raionului și mai departe. Vă mulțumim și vă dorim succese!

 • Cea mai reprezentativă formație artistică de copii

Se decernează Ansamblul de dans popular ,,Struguraș” Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților, coregraf Andrei Cocitov.

 • Cea mai impresionantă /recentă creată formație artistică ,,Веселые девчатa”, Casa Orășenească de Cultură, conducător artistic Valeriu Șevciuc.
 • Cel mai activ meșter popular, Raisa Lungu, s.Crișcăuți,  a cărui covorul moldovenesc și bucatele tradiționale moldovenești au înfumusețat o mare parte din activitățile culturale desfășurate in întreaga țară.

 

– Cel mai activ manager al anului, Garin Vladiuc, director al Casei de Cultură satul Sudarca. Persoana, pentru care cuvântul NU nu există. Îți mulțumim pentru receptivitate, profesionalism, lucrurile frumoase , pentru faptul, că întotdeauna ești alături la orice chemare a Secției Cultură.

 

 • Pentru Titlul de e-Ambasador și promovarea utilizării serviciilor electronice în raionul Dondușeni, se decernează șeful serviciului relații cu publicul, formator al centrului raional de formare profesională din cadrul bibliotecii publice Ion Druță, doamna Zinaida Loghin
 • Pentru activitate fructuoasă de jumătate de secol în domeniul cultură, se decernează doamna Ana Mazureac, director al Casei de Cultură Cernoleuca. Să ne trăiți, stimată doamnă și să ne bucuraț și in continuare cu lucrurile frumoase pe care le faceți.

 

 • Se decernează dl. Andronii Mitrica, primarul satului Țaul, pentru promovarea valorilor culturale specifice localităților și găzduirea Festivalului cultural gastronomic Gustul Nordului, ediția 2018

 

 • Pentru promovarea valorilor culturale locale și găzduirea Festivalului regional al tradițiilor și obiceiurilor locale Ca la noi…la Moldoveni, ediția 2018, se decernează dl. Anatolie Lisnic, primarul satului Sudarca

 

 • Aureliu Guțanu, primarul satului Plop, pentru promovarea valorilor culturale locale și găzduirea Festivalului Cântecului Dansului, Portului și meșteșugurilor populare, ediția 2018.

 

Nina Juraveț