Mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou 2018.

22 decembrie 2017

Stimaţi locuitori ai raionului Donduşeni!

Doar cîteva clipe ne mai despart de Noul An 2018, și atmosfera de sărbătoare a cuprins deja întreaga ţară.

Sărbătorile de iarnă sunt încărcate de speranţă şi bucurie, ne oferă prilejul de a fi alături de cei dragi, de a ne regăsi puterile pentru a depăşi blocaje şi obstacole, totodată oferindu-ne un nou început.

Trecerea de la un an la altul este o semnificaţie pentru orice om, nemaivorbind de Ţară, Planetă, Univers.

Anul 2017 a fost un an plin de semnificaţii, s-a remarcat pentru raionul nostru prin frumoase realizări la nivel economic şi social.

Efortul pe care l-am depus pînă acum a dat rezultate. Am realizat majoritatea obiectivelor pe care ni le-am propus în procesul de reformă, oamenii au început să resimtă la nivel calitativ sensul vieţii. Mă refer la salarii mai bune, la servicii mai accesibile, la o infrastructură mai bună, la sporirea calităţii vieţii în întregime.

Fiecare funcţionar public şi-a îndeplinit cu cinste şi demnitate misiunea la locul său de muncă.

Colaborarea Administraţiei Publice Locale de ambele nivele a stimulat eficienţă şi calitate pentru societate, pentru cetăţenii raionului.

Cu gîndul la bine păşim în Anul Nou 2018.

V-om urma unele tradiţii, dar v-om implementa şi noutăţi.

Fie ca lumina Sărbătorilor de iarnă să creeze pentru toţi cetăţenii o atmosferă plăcută, o mai mare dorinţă de a reuşi.

Bucuria surprizelor, căldura caselor, dragostea celor dragi inimii să întregească cromatica sărbătorilor prin farmec şi mister.

Fie ca Noul An să intre cu belşug în casele Dumneavoastră cu multă dragoste, armonie şi bucurie.

Din numele Consiliului raional şi al meu personal Vă urez succese personale şi profesionale, iar lumina sfîntă a naşterii Domnului nostru Iisus Hristos să Vă însoţească pe calea succesului, în făurirea unui viitor mai bun şi mai frumos pentru ţara şi cetăţenii ei.

La Mulţi Ani!

Președintele raionului Dondușeni Vadim LESNIC