Mesaj de felicitare

7 mai 2019

Mesaj de felicitare pentru

Dna BOTNARIUC Tatiana, șef CTAS Dondușeni (08 mai)!;

Dl. VASCAUȚAN Anatolie, consilier raional (10 mai)!;

Dl. GUȚANU Aureliu, primar de Plop(10 mai)!;

Dl. JURAVEȚ Valeriu, șef secție Administrație Publică (11 mai)!

 

Stimați omagiați!

Cu ocazia zilei de naștere, urăm cu mult respect tuturora un sincer La mulți ani! Fie ca lumina sărbătorii sufletului să vă călăuzească în calea destinului, iar fericirea, prosperitatea și succesul să vă ofere forța de viață necesară pentru a realiza cele mai mărețe aspirații.

Vă dorim sănătate de fer, realizări frumoase în muncă și în viața familială. Fie ca magia tuturor clipelor trăite să vă găsească fericiți și să rămâneți așa pentru tot restul vieții.

 

Cu respect,

 Vadim LESNIC, președintele raionului,

Consiliul raional