Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Dondușeni în ședință extraordinară.

18 februarie 2021

La data de 17 februarie 2021 în incinta Consiliului raional Dondușeni, membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului s-au întrunit în ședință extraordinară, conform Dispoziției nr.21-d din 17.02.2021 a președintelui CSE, președintelui raionului, dl.Valentin CEBOTARI.

Ședința a avut pe ordinea de zi două întrebări:

 • Cu privire la implementarea Hotărârii Comisiei Națioanale Extraordinare de Sănătate Publică nr.45 din 15.02.2021;
 • Cu privire la evoluția situației epidemiologice în s.Pocrovca.

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului  unanim a decis:

 1. A lua act de informația prezentată de dna Alesea Tatari, medic epidemiolog, CSP Dondușeni din cadrul CSP Edineț.
 2. Se prelungeşte până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul raionului Dondușeni, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.
 3. Se mențin măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel național cît și raional, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr.35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și în Anexa la Hotărîrea nr.21 din 29 noiembrie 2020 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.
 4. Se interzice desfășurarea activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale în intervalul orelor 22.00 – 07.00, cu excepția comercializării produselor alimentare la pachet, prin unitățile de alimentație publică de orice tip, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.
 5. Punctul 10 din Anexa la Hotărârea nr.21 din 29 noiembrie 2021 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție: „10. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică, cu participarea unui număr mai mic de 20 de inivitați, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucţiunii privind prevenirea infecţiei COVID-19 la desfăşurarea evenimentelor festive în unităţile de alimentaţie publică, conform Anexei nr.4 a Hotărîrii nr.11 din 28 iulie 2020 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, cu modificările ulterioare.”
 6. Punctul 4.4. din Anexa la Hotărârea nr.21 din 29 noiembrie 2021 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție: „4.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional – la 50% din capacitate, iar în transportul rutier în trafic local  – în limita a 50% din capacitatea de îmbarcare.”
 7. Se restricționează, în perioada 17 februarie 2021 – 1 martie 2021 inclusiv, activitatea pieței comerciale Dondușeni, care se va desfășura doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.
 8. Se stabilește pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii în spații închise, admiterea concomitentă în spațiul comercial/de deservire a unui număr limitat de clienți, reieșind din normativul de 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă (suprafața fără echipamente comerciale).
 9. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.
 1. Comisia pentru Situații Excepționale s.Pocrovca (dl.Rîlischi Ivan) în comun accord cu autoritățile publice locale vor identifica și vor duce strict evidența a persoanelor contaminate, inclusiv și focarul de infectare pentru a diminua răspândirea COVID-19 atât pe teritoriul satului, cât și în afara lui.
 1. A fortifica pe teritoriul primăriei s.Pocrovca colaborarea intensivă dintre medici, cadrele didactice și autoritățile publice locale.
 1. Se atenționează primăriile din localitățile raionului împuternicite de a distribui informația referitor la înscriirile preventive a vizitelor la IMSP Spitalul Raional în scopul evitării aglomerațiilor și riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 (cu excepția situațiilor de urgență).
 1. În caz de creștere a numărului de îmbolnăviri pe teritoriul raionului a redeschide Secția 2 COVID a IMSP Spitalul Raional.
 1. . Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
 2. Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 3. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.
 4. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a raionului, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspândirea contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Veaceslav Banari, vicepreședinte al CSE a raionului Dondușeni.