Mai apare cîte o fîșie de drum nou…

13 septembrie 2019

Toamna e anotimpul cînd se depozitează roadele în hambare dar mai e și perioada cînd sunt desfășurate lucrări de reparație a drumurilor.Actualmente se află în reparație drumul L64, adică porțiunea de drum ce șerpuiește din centrul satului Țaul spre ieșirea din localitate pînă la intersecția cu drumul ce leagă orașul Dondușeni cu satul Tîrnova.Și drumul L63 Scăieni-Tîrnova  e în reconstrucție, în satul Sudarca la fel consiliul local și primarul Anatolie Lisnic s-au îngrijit ca să șerpuiască printre case o porțiune de drum reparat prin tratament.Vicepreședintele raionului Dondușeni Valeriu Casapu ne-a comunicat că costul lucrărilor de reparație a porțiunilor de drum din satele Țaul, Sudarca și orașul Dondușeni se estimează la suma de aproxmativ 200 mii lei.În orașul Dondușeni sunt în plină desfășurare lucrările de reparație capitală a porțiunii de carosibil de pe strada ,,Dimitrie Cantemir”, finanțate de Programul ,,Drumuri bune II” ,lucrări efectuate la propunerea consilierilor orășenești și a primarului orașului, Ivan Belciug.