Liuba Danuţa, menţionată de Guvernul Republicii Moldova

23 iunie 2017

„Singurul criteriu de apreciere a valorii este valoarea însăşi.”

Aurelian Silvestru

Ziua Funcţionarului public, marcată la 23 iunie, a adus cu sine criteriul de apreciere a valorii personalităţii şefului Secţiei Cultură Donduşeni, Liuba Danuţa, care, pentru activitate prodigioasă şi ireproşabilă în serviciul public, a fost decernată cu Diploma de gradul întâi a Guvernului RM.

Înalta conferire, semnată de prim-ministrul RM Pavel Filip, i-a fost înmânată, solemn, doamnei Danuţa de către şeful adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat a RM, dna Lilia Gandrabura în cadrul Festivalului Cântecului, Dansului, Portului şi Meşteşugurilor Populare, duminică, 25 iunie 2017.

Dna Liuba Danuţa, care are în portofoliu 38 de ani de activitate în domeniul culturii, a primit Diploma cu emoţii, bineînţeles, pozitive, la fel şi mesajul de apreciere adresat de reprezentantul Cancelariei de Stat, care a afirmat că înalta apreciere, pentru fiecare om e un lucru minunat şi face ca lucrurile excelente ale altora să ne aparţină tuturor.

E de menţionat că experienţa profesională, dna Danuţa şi-a cultivat-o, bob cu bob, în solul carierei sale, activând în calitate de bibliograf în Camera de Stat a Cărţii; bibliotecar superior, şef al Serviciului „Relaţii cu publicul”, şef al Serviciului metodic în Biblioteca publică raională Donduşeni, director al Bibliotecii publice orăşeneşti, specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee, actualmente – şef al Secţiei Cultură Donduşeni.

Simpozioanele organizate de Ministerul Culturii, Asociaţia Bibliotecarilor, Fundaţia „Soros”, Biblioteca Naţională, un training în Finlanda, o vizită de documentare în Danemarca, vizite de lucru şi schimb de experienţă în România, în Statele Unite ale Americii; ciclul de ateliere din cadrul programului „Cultura” al Parteneriatului Estic în Erevan, Minsk, Baku, sesiuni de înstruire în cadrul Programului Novateca sînt înlegitimate în viaţa ei din momentul în care şi-a aruncat săgeată destinului în grădina cu flori domneşti a Culturii.

În curriculum vitae al ei, la capitolul „Principalele trăsături de caracter” e scris: RESPONSABILITATE, PRINCIPIALITATE, SPIRIT ÎNTREPRINZĂTOR, ÎNALTĂ CAPACITATE DE EFORT. E scris în stilul documentar-administrativ – succint şi rece. În stilul artistic ar fi scris aşa: mereu e în căutarea sublimului, are talentul de a fi omul artei, în acelaşi rînd este şi omul de la care ai ce învăţa. Una din vocaţiile doamnei este cea de a ordona cu stricteţe lucrurile şi activităţile şi altă vocaţie este munca. Aceste calităţi îi ajută să se ţină la înălţime, dar şi pe val. Aceste calităţi i-ar fi prins bine şi în calitate de profesor de limbă engleză – e un viz nerealizat, ce-i lasă în adîncul inimii o urmă de melancolie. Nu are obişnuinţa să meargă împotriva curentului, dar nici nu se lasă dusă de curent. Dispreţul îi este orientat spre minciună şi lipsa de răspundere.

Liuba Danuţa nu e la prima apreciere: are o mulţime de diplome şi premii din partea Ministerului Culturii, Centrului Naţional de CPPCI, Consiliului judeţean Edineţ, Direcţiei judeţene Cultură, Consiliului raional Donduşeni.