La şedinţa Fondului local de susţinere socială a populaţiei

27 martie 2017

La sfîrşitul lunii aprilie a avut loc şedinţa Fondului local de susţinere socială a populaţiei, în cadrul căreia, în conformitate cu prima întrebare din agenda zilei, membrii Consiliului de administraţie al Fondului au stabilit şi distribuit mijloacele Fondului pentru acordarea ajutorului material solicitanţilor, ale căror familii sunt aflate în situaţii de dificultate în urma circumstanţelor invocate pe motiv de sănătate, situaţii excepţionale şi alte circumstanţe care conduc la depăşirea cheltuielilor strict necesare în raport cu venitul familiei solicitantului.

Beneficiază de ajutor material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor, invalizilor, familiilor cu copii invalizi, familiilor monoparentale, familiilor cu mulţi copii, copiilor orfani neinstituţionalizaţi.

A doua întrebare pusă în discuţie a fost cu referire la veteranii celui de-al doilea război mondial. În scopul executării prevederilor Legii 190-XV din 08 mai 2003 cu privire la veterani cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului de administraţie a Fondului republican nr.16 din 08 mai 2008, în scopul susţinerii financiare a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a soţiilor (soţilor) lor cu ocazia celei de-a 72-a aniversări a Victoriei asupra fascismului, Consiliul de administraţie a Fondului republican a stabilit prin Decizia nr. 12 din 27 martie curent acordarea ajutoarelor materiale unice prin intermediul fondurilor locale persoanelor din următoarele categorii:

– persoanelor cu dizabilităţi (invalizi) şi participanţilor la cel de-al doilea război mondial în cuantum de 10000 (zece mii) lei;

– persoanelor asimilate participanţilor la la cel de-al doilea război mondial în cuantum de 5000 (cinci mii) lei;

– soţiilor (soţilor) supravieţuitori, inapţi de muncă, nerecăsătoriţi ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial, căzuţi la datorie, sau ai persoanelor cu dizabilităţi din cel de-al doilea război mondial decedaţi, în cuantum de 1000 (una mie) lei.

Acordarea ajutoarelor urmează să fie evectuată în termen de pînă la 09 mai 2017.

Au aprobat decizia Valeriu Casapu, preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului local de susţinere socială a populaţiei şi vicepreşedinte al raionului Donduşeni; Ala Guţu, vicepreşedintele Consiliului de administraţie, şeful DASPF; membrii Consiliului de administraţie Gheorghe Solomon, Simion Rotaru, consilieri raionali; Adelina Celac, Ina Baltă, Tatiana Leonteac, şefii Centrelor de sănătate din raion; Aureliu Guţanu, primar de Plop; Alexei Chiviriga, specialist în DÎ, Maria Blajievschi, şeful DGF, Lilia Sandu şi Tatiana Sîrbu, reprezentanţi ai DASPF, şi Lilia Ganrabura, şeful adjunct al Oficiului Teritorial Edineţ, sectorul Donduşeni, al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, persoană cu drept de a contrasemna actul decizional în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova.

Tatiana Moldovan