La 14 decembrie curent, în incinta Liceului Teoretic ”A.Mateevici” a avut loc ședința de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ din raion.

14 decembrie 2017

Agenda ședinței a inclus:

  1. Monitorizarea procesului de atestare și formare a cadrelor didactice.

/Pînzari D./

  1. Respectarea Regulamentului și desfășurarea concursului raional ”Pedagogul Anului -2018”

/Pînzari D./

  1. Proiectul : Standardele de dotare minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele școlare.

/Pînzari D./

  1. Elaborarea Programului de dezvoltare instituțională și realizarea lui prin Proiectul managerial anual instituțional.

/Frecauțanu R., Gimnaziul”I.Vieru” Cernoleuca/

  1. Generalizarea rezultatelor și menționarea învingătorilor concursului ”Toamna de aur”.

/Heiu T./

  1. Modul de obținere a semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, în temeiul prevederilor HG nr.673 din 28 august 2017 pentru implementarea Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

/Dvornic M./

  1. Discuții și concluzii

În dezbateri s-a accentuat problema debiroctatizării activității managerilor și cadrelor didactice, reducând numărul de rapoarte și informații, precum și implicarea mai activă a acestora în soluționarea mai multor probleme ce țin de calitatea și relevanța serviciilor acordate.

Procesul de atestare a cadrelor didactice, având unele rigori, necesită o atitudine responsabilă, evaluări, prezentări, ore publice, portofolii etc., însă punerea la dispoziție a mai multor exemplare multiplicate și dublate necesită a fi exclusă.

Anul curent va marca descongestionarea chestiunii în cauză, abordarea fiind deja făcută în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.

Concursul ”Pedagogul anului – 2018” se va desfășura tradițional, informația și lista doritorilor va veni din instituții, inclusiv grădinițe. Suntem bine dispuși de a avea mai mulți participanți.

Problema standardelor de dotare minimă a cabinetelor de studiu la disciplinele școlare a fost discutată cu toți managerii școlari, cu majoritatea cadrelor didactice și aceștea s-au expus părerea pe marginea fiecărui standard în parte.

Dna Frecăuțan Rodica, managerul gimnaziului ”I.Vieru” s.Cernoleuca a vorbit despre Proiectul managerial și Programul de dezvoltare instituțională, chestiuni înaintate de Inspectoratul Național Școlar.

Dna Juraveț Nina, șef OLSDÎ Dondușeni, a totalizat discuțiile și a scos în evidență necesitatea corelării obiectivelor din ambele proiecte, necesitatea rectificării anumitor activități/ acțiuni, or, nu întotdeauna putem realiza totul la 100 %. Excluderea riscurilor cere eforturi suplimentare, dar, oricum, acestea nu pot fi anihilate la maximum.

Dna Dvornic Maia a abordat traseul de Implementare a sistemului de depunere în formă electronica a declarațiilor de avere și interese personale, pe dimensiunea completării Registrului electronic al subiecțiilor declarării averii și intereselor personale .