Întîlnirea de lucru cu viceministrul mediului, Igor Talmazan

21 martie 2017

La data de 21 martie, 2017 în incinta Consiliului raional Donduşeni, conform orarului întîlnirilor membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii, a avut loc întîlnirea de lucru cu viceministrul mediului, Igor Talmazan.La şedinţa dată au fost invitaţi vicepreşedintele raionului Valeriu Casapu, şef-adjunct al O.T. Edineţ al Cancelariei de Stat  a Republicii Moldova – Lilia Gandrabura, şefii serviciilor desconcentrate-n teritoriu, primarii localităţilor, etc.
Viceministrul a început discursul  său pe o notă destul de pozitivă, remarcîn-d faptul că Inspecţia Ecologică Donduşeni în ultimii ani  e pe prim loc în Republică referitor la îndeplinirea indicilor de activitate,cu acest prilej a adus sincere mulţumiri pentru munca asiduă inspectorilor ecologici dar şi personal şefului I.E. Donduşeni, domnului Oleg Beţivu.
În continuare, reprezentantul Guvernului şi’a axat discursul pe problemele ce vizează salubrizarea, asigurarea populaţiei cu apă potabilă, lipsa sistemelor de apeduct şi canalizare în teritorii, gradul mic de împădurire pe ţară, gradul înalt de poluare a mediului.La finele discuţiei, dl Valeriu Casapu, i-a mulţumit viceministrului mediului pentru informaţia amplă şi utilă, după care domnul Talmazan a primit în audienţă cetăţenii şi a întreprins o vizită în satul Ţaul la invitaţia primarului, Andronie Mitrică.