Informarea publicului

27 iulie 2017

Proiectul programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată ”Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management a deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord 17_07_25_PPEIM_WMZ8

 

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova CPAP_WMZ8_final_