Încheierea Acordului-Memorandum

17 decembrie 2020

La data de 15 decembrie 2020, în or.Chișinău a fost semnat contractul memorandum de plasare a platformei industriale în or. Dondușeni dintre președintele raionului Dondușeni Valentin Cebotari și Iulia Costin din partea ODÎMM (Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii). La semnarea contractului a luat parte și primarul or.Dondușeni Ivan Belciug.

Obiectul prezentului Acord-Memorandum constă în stabilirea unei colaborări în scopul creării și dezvoltării Platformei Industriale Multifuncționale în raionul Dondușeni ( regiunea Restaurantului ,,Morărița,, din or.Dondușeni).

Totodată, prezentul Acord va contribui la dezvoltarea economică a raionului prin spriginirea întrepriderilor mici și mijlocii, crearea locurilor de muncă pentru cetățenii raionului Dondușeni, atragerea investițiilor și promovarea regiunii în calitate de poli de dezvoltare.

Acordul dat a fost semnat în rezultatul înaintării de către Consiliul raional Dondușeni a cererii către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul ODÎMM a creării unei Platforme Industriale în nordul Republicii Moldova.