Încălțăminte ortopedică

29 octombrie 2018

Ori de câte ori întrebăm oamenii ce ar însemna fericirea, majoritatea respondenților trec la compartiment de valoare noțiunea de sănătate. Este adevărat, pentru că dacă pierzi din sănătate totul devine mai trist. Deaceea, întru acordarea ajutorului persoanelor cu dizabilități, se încadrează instituțiile medicale, APL de ambele nivele, agenții economici, oameni de bună credință. Acest lucru se face din toată inima pentru a aduce mai multă bucurie atât în inimle copiilor cât și a celor vârstnici, încadrați în categoria sus indicate.

La data de 26.10.2018 în incinta sediului DASPF Dondușeni specialiștii Întreprinderii de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (CREPOR) au efectuat o vizită de lucru cu scopul de a acorda asistență protetico-ortopedică pentru 80 pacienți.

Echipa medico-tehnică a recepţionat comenzile pentru confecţionarea încălțămintei ortopedice și a mijloacelor ajutătoare tehnice, oferind indicaţii medicale necesare pentru prescrierea acestora.

Încălțămintea confecționată în cadrul CREPOR este adresată atât copiilor, cât şi adulților, persoane cu grad de dizabilitate și pensionari pentru limita de vârstă. Încălţămintea se prescrie şi se eliberează tuturor beneficiarilor în mod gratuit; contra plată; cu achitarea integrală a preţului acesteia și cu reducere a preţului de 50 la sută, în dependență de cauza și gradul de dizabilitate.

“Aceste acțiuni ridică nivelul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, ce garantează posibilitatea participării lor în toate domeniile vieții, la un nivel identic cu ceilalți membri ai societății”, susțin medicii specialişti.

Locuitorii raionului Dondușeni care vor beneficia de astfel de ajutor aduc mulțumiri anticipate pentru grija acordată de CREPOR, or aceștia contribuie nemijlocit la ușurarea deplasărilor motorice a oamenilor , spune Vizitiu Tudor.