ÎN FRUNTEA RAIONULUI DONDUȘENI UN NOU CONSILIU RAIONAL ȘI UN NOU PREȘEDINTE

5 noiembrie 2019

În temeiul hotărârii Judecătoriei Edineț, sediul Dondușeni, din 29 octombrie 2019 (dosarul nr.3-10/2019) și în conformitate cu art.18 și art.26 din Codul electoral nr.1381/1997, art.42 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, pct.1 și 2 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, adoptat prin legea nr.457/2003, Comisia Electorală Centrală a hotărât de a convoca pentru data de 5 noiembrie 2019, ora 11-00 în prima ședință consilierii Consiliului raional Dondușeni.

La prima ședință de constituire al Consiliului raional Dondușeni au fost incluse în ordinea de zi următoarele chestiuni:

1.Cu privire la aducerea la cunoștință a hotărârii Judecătoriei Edineț , sediul Dondușeni din 29 octombrie(dosarul nr.3-10/2019) privind atribuirea mandatelor de consilier.

A informat dna Lilia Țurcan, Președintele Judecătoriei Edineț, sediul Dondușeni

  1. Cu privire la înmânarea Legitimațiilor de consilier în consiliul raional Dondușeni.

Dl. Vasile Gafton, membru al Comisiei Electorale Centrale a înmânat Legitimațiile de consilier în Consiliul raional Dondușeni la cei 27 de consilieri.

  1. Cu privire la prezidarea primei ședințe de constituire al Consiliului raional Dondușeni.

Dna Livia Bețivu, Secretarul Consiliului raional Dondușeni, a menționat, că în conformitate cu Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 al Regulamentului –cadru privind constituirea și funcționarea consilierilor locali și raionali, lucrările primei ședințe de constituire al Consiliului  sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenți la ședință.

Astfel ședința de astăzi a fost prezidată de  dna Olga Dondușeni, fiind asistată de Marina Ceremuș și Serghei Casico.

La ordinea de zi au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

1.Cu privire la constituirea fracțiunilor, alianței și a blocurilor.

(Au fost constituite fracțiunea PSRM în număr de 16 consilieri).

  1. Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate.

Au fost constituite 5 comisii de specialitate:

  • Comisia finanțe buget și economie;
  • Comisia pentru educație, cultură, turism și sport;
  • Comisia pentru agricultură, mediu, relații funciare și cadastru;
  • Comisia pentru sănătate, asistență socială și protecția familiei;
  • Comisia juridică, numiri și imunități.

În baza solicitării de astăzi,  a unui grup din 16 consilieri, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul consilierilor aleși (din totalul de 27 de consilieri) a fost solicitată convocarea Consiliului raional în ședință extraordinară după o pauză pentru data de 5 noiembrie 2019 , ora 11-40 cu următoarea ordine de zi:

1.Alegerea Președintelui raionului Dondușeni.

Cu votul a 22 de consilieri din numărul total de 27 consilieri a fost ales la funcția de Președinte al raionului Dondușeni, dl.Valentin Cebotari.

  1. Alegerea vicepreședinților raionului Dondușeni.

La propunerea Președintelui raionului Dondușeni au fost aleși la funcția dată dl.Veaceslav Banari și dna Svetlana Rotaru.

 

Secția Administrație Publică