IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI ANUNŢĂ concurs

19 decembrie 2017

 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de :

 1. Medic de familie la CSPT 0,5 funcție
 2. Medic de familie la OMF Rediul Mare 0,5 funcție
 3. Șef psiholog la CSPT 0,5 funcție
 4. Medic radiolog la CS Dondușeni 0,5 funcție
 5. Medic de familie la OS Pivniceni 0,25 funcție
 6. Pediatru consultant la CS Dondușeni 0,25 funcție
 7. Medic de diagnostic funcțională 0,5 funcție
 8. Medic laborant la CS Dondușeni 0,5 funcție
 9. Medic ultrasonograf la CS Dondușeni 0,25 funcție
 10. Medic endoscopist la CS Dondușeni 0,25 funcție
 11. Medic de familie la OMF Briceni 0,5 funcție
 12. Specialist în Asistența Mamei și Copilului 0,5 funcție
 13. Medic ginecolog în cabinetul examinări profilactice 0,5 funcție
 14. Medic fizioterapeut la CS Dondușeni 0,25 funcție
 15. Medic în promovarea sănătății la CS Dondușeni 0,25 funcție
 16. Șef de secție în medicina de familie 0,5 funcție

Perioada de aplicare: 18 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare

7. Curriculum vitae

8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor 

9. Referințe de la locul anterior de muncă

Cerinţe minime  obligatorii:

cetățenia Republicii Moldova ;

cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;

cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;

capacitate deplină de exercițiu ;

starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată de unitățile sanitare abilitate ;

nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;

îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective

îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

Concursul va avea loc la 15.01.2018, ora 10.00

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

or. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836

IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

 

ANUNŢĂ concurs

 

Pentru suplinirea funcţiei vacante de :

 1. Farmacist 2 funcții
 2. Asistent medical kinetoterapeut 0,5 funcție
 3. Asistent medical de familie la OS Elisavetovca 0,25 funcție
 4. Asistent medical în cabinetul de ultrasonografie 0,25 funcție
 5. Asistent medical în cabinetul de endoscopie 0,25 funcție
 6. Asistent medical de familie la OMF Dondușeni 0,25 funcție
 7. Asistent medical de familie la OMF Climăuți 0,25 funcție
 8. Asistent medical comunitar la OMF Dondușeni 0,25 funcție
 9. Asistent medical de familie la CS Dondușeni 3,5 funcții

Perioada de aplicare: 18 decembrie 2017 – 17 ianuarie 2018

 

Pentru participarea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele acte:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

4. Copia conformă cu originalul a carnetului de muncă;

5. Cazierul juridic sau declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

6. Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare

7. Curriculum vitae

8. Copie a certificatului de căsătorie , copie a certificatelor de naștere a copiilor 

9. Referințe de la locul anterior de muncă

Cerinţe minime  obligatorii:

cetățenia Republicii Moldova ;

cetățenia altor state ,dar domiciliul în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova ;

cunoașterea limbii romane scris și vorbit ;

capacitate deplină de exercițiu ;

starea de sănătate confirmată prin adeverință medicală ,eliberată de unitățile sanitare abilitate ;

nu au săvîrșit infracțiuni incopatibile cu exercitarea funcției ;

îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respective

îndeplinirea condițiilor specific pentru ocuparea postului scos la concurs ;

Concursul va avea loc la 18.01.2018, ora 10.00

ADRESA:

IMSP-CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

or. Dondușeni , str. Eminescu 26/1 ,

tel 0 251 2 13 44

adresa electronică : cs.donduseni@ms.md

Responsabil de oferirea informațiilor suplimentare Elina Ștefăneț , telefon de contact 0 692 79 836