Implementarea proiectului ,,MĂ IMPLIC,,

19 februarie 2021

În cadrul Exercițiului de Cartografiere a comunității comunei Sudarca, doamna Ala Taran, facilitator comunitar cu experiență, a specificat principiile proiectului „MĂ IMPLIC”, a accentuat cât este de importantă mobilizarea comunitară și activismul cetățenilor în sprijinul inițiativei APL de modernizare a serviciului public de gestionare a deseurilor solide, în parteneriat cu proiectul „MĂ IMPLIC”.

Pe parcursul ședinței au fost elaborate Hărțile conceptuale ale satelor Sudarca și Braicău, precum și listele cetățenilor care vor fi invitați la Ședința de Consens Comunitar. Mai mult, au fost delegate responsabilități activiștilor comunitari implicați în pregătirea ședinței, mai sus menționate, preconizată pentru 12 martie la ora 10.00 în Casa de Cultură din satul Sudarca.

Cu certitudine, implementarea proiectului „MĂ IMPLIC”, privind managementul deșeurilor solide, în satele Sudarca și Braicău va îmbunătăți condițiile de trai, și nemijlocit, calitatea vieții populației.

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” este finanțat din fondurile Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT.

Scopul proiectului este de a contrubui la dezvoltarea comunităților din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărie comunală cu participarea activă a cetățenilor.