Implementarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar

25 noiembrie 2019

În scopul implementării noilor politici educaționale în învățământul primar, DECT Dondușeni a organizat la data de 19 noiembrie 2019 un seminar instructiv cu genericul Implementarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV, responsabil dna Vrabie Emilia, specialist principal, metodist la DECT Dondușeni, moderator Fricațel Aurelia,învățătoare LT,,Alexei Mateevici” Dondușeni,formator central.

Seminarul a fost precedat de sesiunea de instruire  din cadrul programului de formare profesională continuă la modulul tematic ,,Metodologia evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar” organizată de către MECC al RM în perioada 30-31 octombrie 2019.

Au participat  șefii comisiilor metodice ,,Învățământ primar” din instituțiile  /cu instruire în limba română/ din raion.

În cadrul seminarului instructiv au fost aduse la cunoștință următoarele ordine emise de către MECC al RM:

  • Ordinul 1468 din 13.11.2019 Cu privire la aprobarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I- IV.
  • Ordinul 1469 din 13.11.2019 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 842/2019 Cu privire Ia aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar.

Au fost puse în discuție  elementele de noutate din Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I- IV, 2019.S-a accentuat conceptul ECD, importanța valorificării produselor școlare, au fost trecute în revistă tipurile de evaluare și modalitățile de apreciere a performanțelor elevilor, în contexul ECD.

Participanții  la seminarul instructiv și-au asumat rolul de formator și vor organiza la

nivel instituțional seminare instructive, consilieri metodice privind implementarea MECD.  Managerii școlari vor monitoriza implementarea MECD la nivelul instituției de învățământ.