Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri a Asociaţiei Raionale de Fotbal Donduşeni

18 decembrie 2017

La data de 18 decembrie, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri a Asociaţiei Raionale de Fotbal Donduşeni. La evenimentul dat a fost prezent domnul Ruslan Berzoi, Vicepreşedintele Federaţiei Naţionale de Fotbal şi Şeful Departamentului de Protocol Administrativ, domnul Mircea Cojocari.
În urma adunării date, pereşedintele Asociaţiei Raionale de Fotbal a fost ales Evghenii Isipciuc iar vicepreşedinţi Eugeniu Fencovschi şi Ruslan Varzari.