Forumul Laureaţilor Culturii Donduşenene

6 iunie 2017

„Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru” (Imanuel Kant)

Gala Culturii Donduşenene este la a doua ediţie. De obicei, ea are loc de Ziua profesională a lucrătorilor din cultură. În această zi, Secţia Cultură, şef dna Liuba Danuţa, îşi adună angajaţii în cadrul unei şedinţe solemne. În anul curent Gala Laureaţilor culturii Donduşenene a avut loc în incinta Casei Raionale de Cultură la 25 mai. Oaspeţi de onoare la activitatea în cauză au fost dna Diana Dicusarî, directorul CNCPPCI şi dl Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului, consilierul raional, Vadim Lesnic, primarii Ala Mazureac, Alina Semeniuc, Andronie Mitrica, Ivan Belciug, Liviu Scorţesco, Lucian Racu, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din s. Ţaul, Lucian Serdeşniuc şi alte oficialităţi din raion.

În calitate de moderatori au evoluat Renata Lungu, directorul Casei de cultură din s. Donduşeni, şi Garin Vladiuc, directorul Casei de cultură din s. Sudarca.

Gala Laureaţilor Culturii a demarat cu un mesaj de salut cu ocazia Zilei lucrătorilor din domeniu, prezentat de dna Liuba Danuţa, care le-a dorit tuturor multă sănătate, prosperitate, entuziasm şi noi realisări în activitatea profesională. Apoi, dumneaei, a mai făcut şi o trecere în revistă a succeselor şi realizărilor pe parcursul anului trecut. Perioada ce a trecut în istorie e marcată prin petrecerea multiplelor activităţi culturale, educaţionale şi ştiinţifice, cum sînt mesele rotunde, diverse seminare, comunicări, expoziţii de pictură, festivaluri, concursuri de nivel local, republican şi internaţional. Au fost îndeplinite şi un şir de lucrări de reparaţie a căminelor culturale, bibliotecilor, procurarea aparatajelor, costumelor, mobilierului etc.( nota redacţiei: mai detaliat despre cele obţinute vezi publicaţia din 10 februarie curent „Realizările domeniului cultură în anul 2016, priorităţile de activitate pentru anul 2017”). Formaţiile artistice din raion (62 la număr) au participat la diverse concursuri locale şi republicane, obţinînd locuri premiante. Apropo, 15 formaţii deţin titlul de „model”. Din cele relatate se vede că s-a făcut un lucru enorm de mare şi continuă să se facă, dătorită muncii cu abnegaţie a tuturor oamenilor din domeniul culturii din raion, susţinuţi de autorităţile publice locale şi Consiliul raional.

Mesaje de felicitare a prezentat dna Diana Dicusarî. Dumneaei a mai specificat că vine în raion cu multă plăcere, deoarece colectivele artistice donduşenene sînt profesioniste, reprezentanţii domeniului sînt oameni culţi, talentaţi, sapă adînc în tezaurul artei pentru a da lumii sublimul. Domnul Valeriu Casapu a menţionat că în raion activează oameni devotaţi domeniului culturii, fac lucruri frumoase, pentru ce Consiliul raional, Preşedintele raionului, dl Victor Chiriac, aduc mulţumiri, deoarece oamenii de cultură, cu adevărat profesionişti, ne fortifică imaginea, duc faima raionului în ţara noastră, dar şi peste hotarele ei şi dumnealor vor fi mereu susţinuţi de autorităţile publice locale.

În continuare, s-a trecut la ceremonia de decernare a diplomelor, de înmînare a trofeelor şi conferire a titlurilor celor mai vestite colective muzicale, interpreţi, artişti amatori, Caselor de cultură, bibliotecilor şi lucrătorilor din sfera culturii.

De Diploma Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în semn de apreciere pentru promovarea valorilor artistice naţionale şi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din domeniul culturii au bineficiat următoarele persoane: Valeriu Casapu, vicepreşedinele raionului; Ala Mazureac, primarul s. Cernoleuca, Andrei Ţurcanu, primarul s. Baraboi, Andronie Mitrica, primarul s. Ţaul. De o aşa diplomă s-au învrednicit directorii Caselor de cultură: Garin Vladiuc (Sudarca), Eugenia Guţan (Pivniceni), Victor Cojocaru (or. Donduşeni), Renata Lungu (s. Donduşeni), Oleg Albina (Teleşeuca), Raisa Lungu (Crişcăuţi, conducătorul Centrului de meşteşuguri „Cu iţe şi suveică) şi meşterul popular, conducătorul Centrului de meşteşuguri „Mîni dibace” din s. Plop, dna Olga Ciobanu, conducătorul de taraf de la Casa de cultură din s. Baraboi, Anatolie Culcitchi, solista orchestrei de muzică populară „Alboteanca” Larisa Brînză şi Valentin Ceban, acompaniator, ambii de la Palatul Culturii Ţaul.

Dl Valeriu Casapu şi dna Liuba Danuţa au înmînat trofeul din partea Consiliului raional şi Secţiei Cultură următorilor laureaţi în domeniul culturii, conform nominaţiilor:

Cea mai reprezentativă Casă de cultură – s. Donduşeni;

Cea mai reprezentativă bibliotecă publică – s. Baraboi;

Cel mai reprezentativ Centru de meşteşuguri – „Cu iţe şi suveică” din s. Crişcăuţi;

Evenimentul anului – „Ca la noi … la Baraboi” – regisor Serghei Onea, Baraboi;

Cea mai activă formaţie folclorică – „Vatra”, Crişcăuţi;

Cel mai activ colectiv de dans – „Mărunţica”, s. Donduşeni;

Cea mai activă formaţie artistică de copii – „Lăcrămioara”, s. Donduşeni;

Cea mai activă orchestră –„Rapsodie”, CRC or. Donduşeni;

Cea mai activă Dinastie artistică – Eugen Ungureanu, Casa orăşenească de cultură;

Cel mai activ meşter popular – Nina Casap, s. Frasin;

Cel mai activ moderator – Lilia Rusu, Secţia Cultură;

Cel mai activ interpret – Viorica Cojocaru, CRC;

Cel mai activ muzeograf – Dumitru Rîşchitor, Ţaul;

Cel mai activ conducător artistic – Vasilii Cojuhari, s. Rediul-Mare;

Cel mai activ profesor – Tatiana Lucoveţchi, Şcoala de arte;

Cel mai activ bibliotecar – Marina Pastuh, s. Tîrnova;

Veterani ai culturii: Maria Vrîncean, bibliotecar, s. Cernoleuca; Ana Mazureac, directorul Casei de cultură, s, Cernoleuca; Valentin Moroz, directorul Palatului de Cultură Ţaul; Vasilii Bunea, profesor la Şcoala de arte;

Pentru dezvoltarea culturii scrise – Eugeniu Berliba – pensioner, s. Briceni;

Pentru promovarea valorilor creştine – protoiereul Lucian Serdeşniuc, s. Ţaul;

Cea mai frumoasă colaborare de partineriat în susţinerea culturii – Consiliul raional Donduşeni al Sindicatului Lucrătorilor Culturii – Valentin Moroz; ONG „Tinerile Femei Cernoleuca” – Victoria Cojocaru; CNCPPCI, Chişinău – Diana Dicusarî;

Pentru contribuţie substanţială în dezvoltarea culturii raionului – Liuba Danuţa, şeful Secţiei Cultură; Andronie Mitrică, Aurel Guţanu, Andrei Ţurcanu, Alina Semeniuc, Ivan Belciug;

Cel mai receptiv demnitar în susţinerea culturii – Valeriu Casapu, Vadim Lesnic;

Pentru contribuţie substanţială în susţinerea şi dezvoltarea domeniului Cultură în raionul Donduşeni – Consiliul raional, Preşedintele raionului Victor Chiriac. De diplome jubiliare s-au învrednicit: orchestra „Alboteanca” (40 ani de la fondare) şi Şcoala de Arte (50 ani ai instituţiei).

În clipele de răgaz inimile şi sufletele celor prezenţi au fost alinate de melodiile duioase înterpretate de orchestra de muzică populară „Alboteanca” (conducător artistic Alexandru Znagovan) şi soliştii Ala Ivanov, Larisa Brînză, Olga Dascăl, Viorica Testimiţanu şi Boris Cozma. A mai evoluat cu o piesă la acordeon, Bejan Ana, elevă în clasa a V-a, Şcoala de Arte Donduşeni, profesor Ana Lupaşco, director Valentin Znagovan.

Valentin ROŞCA