Finalizarea cursurilor de instruire în cadrul PNAET în satele Corbu şi Ţaul, raionul Donduşeni. Oportunități de dezvoltare pentru tineri

19 decembrie 2017

În perioada 06-19 decembrie 2017 în s. Corbu şi s. Ţaul, raionul Donduşeni, 51 de tineri au participat la Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), administrat de Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) „Componenta I: Instruire şi consultanţă antreprenorială”. Instruirile au avut loc datorită colaborării fructuoase dintre Consiliul Raional Donduşeni , Secţia Economie şi filiala Edineţ a CCI RM.

Tinerii au fost instruiţi pe 6 module:
a) Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
b) Planificarea afacerilor;
c) Managementul financiar;
d) Contabilitate;
e) Managementul resurselor umane;
f) Marketing şi vânzări.

Cursurile au cuprins:
– sesiuni teoretice;
– sesiuni practice;
– consultanţă;
– întâlnire cu întreprindere de succes din raionul Donduşeni;
– vizită la filiala Donduşeni a BC „FinComBank” SA.

Pe final, participanţii s-au întâlnit cu antreprenoarea Angela Bejenari din s. Plop, raionul Donduşeni – antreprenoare din 2006, se ocupă cu creşterea căpşunului şi altor pomuşoare şi creşterea materialului săditor de pomuşoare, la fel cultivă căpşuni şi legume în sere, este membrul asociaţiei ,,Bacifera” şi conducătorul GŢ ,,Bejenari Angela”, beneficiara programului PARE 1+1. Dna Bejenari le-a povestit despre reuşitele şi insuccesele ei din afacere, cum a înfruntat greutăţile şi ce a realizat în afacere.

         Discutînd cu D-na    –Oxana Constantinova –coordonator Direcţie  Analiză, , inovare şi instruire  a Organizaţiei de Dezvoltare a ntreprinderilor Mici şi Mijlocii,dumneaei   a relatat că treningul dat le oferă participanţilor  posibilitatea de a căpăta noi cunoştinţe la crearea noilor locuri de muncă .

             La finele orelor de studii a  fost organizată o excursie prin birourile   SA,,Fincombank” filiala Donduşeni .Domnul  , director SA,,Finconbank”Poziumski Octavian , a vorbit   despre

procesul de acordare a creditelor în cadrul Componentei a II-a a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor „PNAET.”

Din 5 0 de tineri, 11 persoane au afacere personală în domeniul agriculturii, floriculturii, prestării serviciilor. După finisarea cursurilor de instruire 26 din beneficiari s-au arătat hotărâţi să-şi deschidă propria afacere în următoarele 24  luni. Domeniile de activitate antreprenorială ce ar prezenta interes pentru beneficiari sunt: agricultura, procesarea legumelor, fructelor, murelor, prestarea serviciilor de restaurant, pensiune turistică.

De menţionat că în anul 2017,au beneficiat de instruire în domeniul abilităţilor antreprenoriale pentru tinerii, care doresc să-şi lanseze sau să-şi extindă o afacere în localităţile rurale 101 tineri,Inclusiv Programul PNAET -75 de tineri , şi 26 de tineri  în cadrul Programului IFAD VI(Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă)..