Festivalul Muzical Raional „ Dăruim un Mărţişor”.

10 februarie 2017

Consiliului Raional Donduşeni,

Secţia Cultură Donduşeni,

organizează în perioada de 01 – 10 martie 2017

Festivalul Muzical Raional „ Dăruim un Mărţişor”.

Programul Festivalului include:

01 martie 2017 , începutul ora 15.00,

or.Donduşeni, Casa Raională de Cultură

– Deschiderea festivalului

„Dăruim un Mărţişor”, ediţia 2017,

cu participarea colectivelor artistice de la Casa Raională de Cultură;

07 martie 2017, începutul ora 15.00,

or.Donduşeni, Casa Raională de Cultură

– Concert consacrat Zilei Internaţionale a Femeii, cu genericul:

„De drag de tine”,

cu participarea colectivelor artistice de la Casa Raională de Cultură:

– Orchestra de muzică populară „Rapsodie”;

– Ansamblul folcloric „Semănătorii”;

– Ansamblul de dans modern

– Corul „Treimea”.

10 martie 2017, începutul ora 15.00,

or.Donduşeni,Casa Raională de Cultură

– Închiderea Festivalului Muzical Raional

„Dăruim un Mărţişor”, ediţia 2017,

– cu participarea colectivelor artistice din localităţile raionului Donduşeni:

– formaţia artistică „Vatra”, s.Crişcăuţi

– formaţia artistică „ Cimbrişor”, s. Sudarca

– formaţia artistică „ Baştina”, s.Donduşeni

– formaţia de muzică uşoară „Freamăt”, Palatul de Cultură Ţaul

– colectivul artistic al casei de Cultură s.Tîrnova

– formaţia artistică „ Crenguţe de busuioc”, s.Rediu Mare

– formaţia artistică „ Floare din grădină”, s.Pivniceni

– formaţia artistică „Datina”, Casa Orăşenească de Cultură, or.Donduşeni etc..

01.03.2017 – 10.03.2017

-Concerte tematice în toate localitățile raionului, cu participarea colectivelor artistice din teritoriu, precum și a artiștilor invitați de APL .

01.03.2017 – 10.03.2017

Expoziţia- concurs a Atelierelor de confecţionare a mărţişoarelor, cu genericul : „Dor de primăvară”, amenajată în holul Casei Raionale de Cultură.