Festivalul-concurs naţional de interpretare instrumentală „Mihai Bătrînu”

27 septembrie 2017

La 27 septembrie 2017 locuitorii raionului Donduşeni au trăit timp de cca trei ore sub ritmul Festivalului-concurs naţional instrumental „M.Bătrînu”. El a fost organizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetărilor RM, (CNCPPCI), în parteneriat cu Consiliul raional, Secţia de Cultură Donduşeni şi AO „Tinerile femei Cernoleuca”. Ei au fost cei care au întrunit la concurs 13 instrumentişti valoroşi din diverse localităţi a Republicii Moldova. Oaspete de onoare a acestui forum muzical a fost soţia decedatului Mihail Bătrînu, dna Agrepina Bătrînu şi învingătorul concursului din anul trecu dl Eugen Duminică.

Măiestria interpreţilor a fost apreciată de un prestigios juriu din componenţa căruia au făcut parte Ion Dascăl, dirijor al orchestrei de muzică populară „Mugurel”, Artist al poporului din RM. Preşedintele juriului, iar în calitate de membri au fost Diana Dicusar, director general la CNCPPCI, Oleg Volontir, director artistic la CNCPPCI, Maestru în artă, Vasile Rusu, solist instrumentist în orchestra de muzică populară „Folclor”, Maestru în artă, Ana Lupaşco, profesor de acordeon la şcoala de arte din Donduşeni şi Svetlana Dolghieru, specialist principal în Secţia Cultură din raion.

Moderatorul festivalului a fost dna Rozalina Rusu.

Concurenţii au fost acompaniaţi de taraful CNCPPCI din componenţa căruia fac parte Serghei Diacon, cobză, Ion Croitoru, contrabas, Vasile Lupaşcu, braci, Igor Podgoreanu, nai i Cristi Andriuţă, vioară.

Ediţia din anul acesta s-a manifestat printr-un număr mai mare de acordionişti din diverse localităţi ai RM, învingători ai diferitor concursuri raionale, republicane, internaţionale. Aceştea au fost Oleg Matcovschi 9Făleşti), Dumitru Lungu (Soroca), Ion Cermîrtan (Donduşeni), Ghenadie Gara (Ocniţa), Dima Plaschevici (Ungheni), Sorin Malinovschi (Băşţi), Valentin Vovc (Cernoleuca, Donduşeni) Andrei Costachi (Bălţi), Mihai Bostan (Ungheni), Alexandru Boldescu (Soroca), Andrei Cebotari (Bălţi), Oleg Vahnovan (Chişinău) şi Nicu Danilov (Bălţi). Fiecare participant a interpretat cîte două piese. Toţi concurenţii s-au dovedit de a fi foarte talentaţi, interpretînd piese de mare valoare, armonioase, melodioase, complicate după compoziţie şi caracter.

Membrilor juriului nu le-a fost uşor a aprecia învingătorii. Maiestrul Oleg Volontir, în luarea sa de cuvînt în cadrul totalizării concursului a cpecificat că a fost dificil să se aleagă lauraţii, întrucît participanţii din acest an au fost cu adevărat foarte buni. După mai mult timp de dezbateri premiul mare a festivalului a fost înmînat lui Valentin Vovc. Locul întîi i-a fost decernat lui Ghenadie Garaz. Locul doi l-a ocupat Oleg Vahnovau, iar trei i-a revenit lui Ion Cemîrtan. Celorlalţi concurenţi li s-au înmînat diplome de participare.

Secţia Cultură a înmînat diplome de onoare dnei Agrepina Bătrînu, Vica Cojocaru (preşedintele AO „Tinerile femei Cernoleuca”) şi dnei Diana Dicusarî, directorul CNCPPCI.

În luările de cuvînt dl Ion Dascăl, dna Agrepina Bătrînu au mulţumit organizatorilor acestui concurs, înterpreţilor şi spectatorilor pentru munca depusă în pregătire şi desfăşurarea forumului muzical, pentru faptul că Mihai Bătrînu rămîne în inimile publicului, melomaniilor şi celor îndrăgostiţi de arta artistului, nelăsînd ca arta lui să fie perimată de timp iar interpreţilor pentru participare la concurs, dorindu-le tuturor noi realizări şi prestigioase succese.

Cu adevărat artistul emerit Mihai Bătrînu va rămîne pe veci în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, au îndrăgit muzica lui, Succesul lui este simplu: a fost talentat, a muncit mult, a avut un gust rafinat, a ţinut la tradiţiile cultural-artistice din străbuni şi a fost fidel muzicii adevărate. Actualmente el ar fi împlinit 63 de ani.

La finele festivalului un mic concert a prezentat publicului orchestra „Alboteanca”, dirijată de Alexandru Znagovan, de la Palatul de cultură din Ţaul,(director, Valentin Moroz). Cu un buchet de melodii s-au prezentat Interpreţii de muzică populară şi uşoară Tatiana Curarari, Veronica Testimiţeanu, Ala Ivanov, Boris Cozma, Larisa Brînză şi Olea Dascăl. Apropo, acest ansamblu a pus începutul festivalului în cauză încă în anul 2003, evoluînd cu un bogat concert în satul Cernoleuca, satul de baştină a artistului Mihai Bătrînu. La finele lunii octombrie această orchestră va sărbători 40 de ani de activitate. Iar primul festival închinat memoriei marelui artist a avut loc în anul 2004, cînd Mihai Bătrînu avea să împlinească 50 de ani de la naştere.

Festivalul-concurs este ca o candela simbolică cu o vie lumină artistică ce va arde peste timp, întru pomenirea celui care a fost Mihai Bătrînu, întru descoperirea noilor talente pentru a transmiterea generaţiei tinere moştenirea muzicală a lui Mihai Bătrînu.