Evaluarea performanțelor…

20 februarie 2017

La data de 06.02.2017 s-a desfășurat evaluarea performanțelor profesionale ale Funcționarilor publici – angajaților Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei din subordinea Consiliului raional Dondușeni, contrasemnatar- d-l Valeriu Casapu- Vicepreședintele raionului Dondușeni.

În cadrul evaluării au fost stabilite obiectivele individuale de activitate pentru anul 2017 și mersul îndeplinirii obiectivelor stabilite în anul 2016.

Calificativul de evaluare stabilit-«foarte bine».