E în toi recoltarea

14 iulie 2017

Pentru agricultori cea mai fericită perioadă a anului este secerişul. Priveşti la holdele aurii şi inima ţi se împle de bucurie. Strînsul roadei totdeauna a fost şi va rămîne etapa cea mai de răspundere pentru plugari. Ei e acordă toată atenţia, de ea se pregătesc minuţios, mai ales pregătirii tehnicii necesare pentru recoltarea roadei la timp şi fără pierderi.

În anul curent plugarii raionului au de strîns pîinea crescută cu multă trudă de pe o suprafaţă de 7112 ha însămînţate cu grîu de toamnă, 883 ha – cu orz de toamnă şi 1536 ha – cu orz de primăvară. Unele gospodării agricole mai dispun de rapiţă (879 ha), mazăre (397 ha) şi grîu de primăvară (35 ha). În scopul recoltării la timp şi calitativ a culturilor date agricultorii se vor folosi de 71 combine performante şi bine reparate. Sarcina unei combine constituie 150 ha. Majoritatea ajenţilor economici au în folosinţă depozite încăpătoare pentru depozitarea grăunţelor, vindrovere şi diverse maşini de curăţat cerealele, unităţi de trasport etc.

Pentru a face faţă cerinţelor acestei perioade de mare însămnătate penttru plugari este nevoie ca mecanizatorii implicaţi în munca dată să fie bine instruiţi, cu o bogată experienţă de muncă, încrezuţi în calitatea pregătirii tehnicii necesare şi de coificientul rezistenţei. În prealabil, în majoritatea gospodăriilor agricole au fost efectuate controale de verificare a calităţii pregătirii tehnicii necesare pentru recoltare. Revizia tehnică a demonstrat că mecanizatorii s-au atîrnat serios faţă de acest lucru şi au pus la linia gătinţei toată tehnica de recoltare.

Actualmente e în toi recoltarea rapiţei. Productivitatea unui hectar este 3,1 tone. Agricultorii raionului cu succes au terminat strînsul orzului de toamnă, obţinînd cîte 4,2 tone la hectar de grăunţe şi mazării – 3,4 tone. Unele gospodării agricole ca SRL „Agrobaraboieni”, „Mazrus-agro”, „Climăuţanul”, „Bucuria Saturn” au început treeratul grîului de toamnă. Cea mai mare roadă la hectar, cîte 5,2 tone, recoltează plugarii baraboieni iar în mediu pe raion se obţin cîte 4 tone la hectar. Timpul e favorabil şi mecanizatorii forţează lupta pentru recoltarea spicoaselor. Condiţii prielnice pentru aceasta sînt, cîmpurile curate iar oamenii muncesc cu stăruinţă ca la timp şi calitativ să recolteze roada crescută cu multă trudă.

Iurie Şaragov,

şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie