Dispoziție cu privide la aprobarea programului de activitate al aparatului președintelui raionului pentru trim. I 2019

2 ianuarie 2019

Изображение0004

Изображение0005

Изображение0006