Direcţia Educație, Cultură și Turism Donduşeni

Nr.crt  Funcția  Nume, prenume Telefon de contact E-mail direcției                                  

dectdonduseni@gmail.com

1 Șef DECT Grigoriev Gulnara 25122748 guleagrig@gmail.com
2 Șef adjunct DECT Guțanu Liliana 25122748 lilianagutsanu18@gmail.com
3 Secretarul(anticamera) Postoronca  Natalia 25122748 didonduseni@mail.ru
Serviciul resurse umane
4 Specialist principal Dvornic Maia 25124414 resurseumanedonduseni@gmail.com
Secția management al curriculumului și formare profesională continuă
5 Șef secție Bujag Angela 25124414 abujag@rambler.ru
6 Specialist principal Vrabie Emilia 25124549 emilia-vrabie@mail.ru
7 Specialist principal Pînzari Dorina 25124549 pinzari.dorina@mai.ru
8 Specialist principal vacant
Secția Politici Educaționale și Management
9 Șef secție Suhalitca Eugenia 25121075 jana.suhalitca@yandex.com
10 Specialist principal Chiviriga Alexei 25121075 chivirigaa@mail.ru
11 Specialist Albu Victoria 25124549 – Concediu de maternitate
12 Specialist principal Rusu Mariana 25124549 – Concediu de maternitate
Secția cultură și turism
13 Șef secție Ciocoi Aliona 25123967 aliona.ciocoi@gmail.com
14 Specialist principal Dolghieru  Svetlana 25123967 sdolghieru@gmail.com
15 Specialist principal Rusu Lilia 25123967 lilia1978.ru@mail.ru
16 Specialist Gandrabura Natalia 25123967 gandrabura.natalia@mail.ru
Secția managment economico- financiar și  al patrimoniului
17 Șef secție Lachi Galina 25124743 lachi1957@mail.ru
18 Contabil-șef Pascaluța Liubovi 25124743 liubapas@mail.ru
19 Contabil-economist Renchici Inga 25123967 i.rencheci@gmail.com
20 Contabil Bantuș Sergiu 25124743 sergiupiv@mail.ru
21 Contabil Postoronca Natalia 25124743 postoronca.natalia@mail.ru
22 Contabil Ceban Cristina 25124743 cristina.ceban85@gmail.com
Serviciu de Asistență Psihopedagogică
23 Șef serviciu Samson Emilia 25124431 sapdonduseniei@mail.ru
24 Șef adjunct, logoped Heiu Tatiana 25124431 sapdonduseniei@mail.ru
25 Pedagog preșcolar vacant
26 Pedagog primar Liogchii Cristina 25124431 cristinel1988@mail.ru
27 Psihopedagog Bîcicov Tatiana 25124431 bicicovtaiana@yandex.ru
28 Psiholog Bujag Nelea Concediu de maternitate
Servicii, instituții din subordinea direcției în domeniul educație
29 Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți Leahu Loretta, manager 25122691 centrul.de.creatie.donduseni@mail.ru
30 Școala Sportivă pentru Copii și Juniori Varzari Ruslan, manager 25122071 donduseniss@gmail.com
Servicii, Instituții din subordinea direcției în domeniul cultură
31 Casa Raională de Cultură Cojocari Victor, manager 25121343 cultura-62@mail.ru
32 Centul Raional de Informare și Documentare Caramîș Oxana, manager 25124044

25123731

oxanacaramis1981@gmail.com
33 Școala de Arte ”M.Bătrânu” Znagovan Valentin, manager 25121313 znagovanvalentin@gmail.com