Direcţia Învăţământ Donduşeni

Nr DENUMIREA   SUBDIVIZIUNILOR, secțiilor

FUNCŢIILOR

Nr.

uni

tăţi.

 

NP salariatului

 

Tel. de contact

 

 

1. Şef   OLSDÎ, Direcţia   Învăţământ  Donduşeni 1 Juraveţ Nina 25122748
2. Specialist  principal

 

2

 

Dvornic Maia 25124414
Lachi Galina 25124743
SECŢIA  Politici  Educaționale  și   Management  

 

 

N.P.

 

 

1. Şef  adjunct  direcţie, Şef  secţie 1 Suhalitca Eugenia 25121075
2. Specialist  principal 4 Chiviriga Alexei

Albu Victoria

Rotaru Ala

Rusu Mariana

25121075

25124549

25124549

25124549

3. Secretar  al  conducătorului 1 Melnyk Tatiana 25122748
4. Şofer 1 Tonu Vasile

                                                                                                                                            

 

SECȚIA Management al Curriculumului  și  Formare   Continuă N.P.
1. Şef   Secție 1 Cojocaru Natalia 25121075
2. Specialist  principal – metodist 3

 

Bujag Angela

Pînzari Dorina

Melnyk Tatiana

25124414

25124549

25122748

                                                                                                                   

 

SECȚIA Management  Resurse Tangibile N.P.
1. Contabil  șef 1 Pascaluţa Liuba 25124743
2. Contabil

 

5 Guranda Veronica

Bătrînac Ludmila

Bantuş Sergiu

Ceban Cristina

Postoronca Natalia

 

Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul OLSDÎ Donduşeni N.P.
1.  Şef serviciu 1 Samson Emilia 25124431
2. Logoped, şef adjunct 1/0,5 Heiu Tatiana
3. Psihopedagog 1 Bîcicov Tatiana
4. Pedagog învăţămînt primar 1 Liogchi Cristina