Direcția Finanțe


Lista funcţionarilor publici Direcţiei Finanţe Dondușeni la 03.05.2017

N/ord.

Numele, prenumele

Funcţia

Telefon de serviciu

1

Blajievschi Maria

Şeful Direcţiei

025121060

2

Rotaru Marian

Şef-adjunct.sef SEAB

025122808

3

Ostafiiciuc Svetlana

Specialist principal

025124153

4

Pilipciuc Elena

Specialist principal

025121059

5

Zviric Svetlana

Specialist principal

025121059

6

Rarova Natalia

Specialist superior

025124153

7

Cazaciuc Tatiana

Specialist

025122848

8

Rotari Igor

Contabil-şef,şeful serviciului contabilitate bugetară

025122948

9

Petrișen Larisa

Specialist principal

025122948

10

Gordiiciuc Svetlana

Specialist

025122948

11

Dociu Ghenadie

Specialist principal

025123876

12

Sorbală Maria

Specialist principal

025123876

 

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE