Direcția Finanțe

Lista  funcţionarilor publici  Direcţiei   Finanţe Dondușeni la 24.11.2016

 

N/ord.

 

Numele, prenumele

 

Funcţia

 

Telefon de serviciu

1 Blajievschi Maria Şeful Direcţiei 025121060
2 Rotaru Marian Şef-adjunct.sef SEAB 025122808
3 Ostafiiciuc Svetlana Specialist principal 025124153
4 Pilipciuc Elena Specialist principal 025121059
5 Zviric Svetlana Specialist principal 025121059
6 Rarova Natalia Specialist superior 025124153
    7 Cazaciuc Tatiana Specialist 025122848
8 Rotari Igor Contabil-şef,şeful serviciului contabilitate bugetară 025122948
9 Vacant Specialist principal
10 Zloi Elina Specialist 025122948
11 Dociu Ghenadie Specialist principal 025123876
12 Sorbală Maria Specialist principal 025123876

 

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE