Secţia Cultură

Lista angajaţilor Secţiei Cultură

Nr. Nume, prenume Funcţia Telefon
1. Loc vacant  Şef Secţie Cultură

 

0251 2 42 72
2. Lilia Rusu Specialist principal în domeniile învăţământ artistic, creaţie artistică de amatori şi creaţie populară 0251 2 39 67
3. Svetlana Dolghieru Specialist principal în domeniile biblioteci, patrimoniu şi muzee

 

0251 2 39 67
4. Natalia Gandrabura Specialist în domeniile turism şi meşteşuguri

 

0251 2 39 67
5. Inga Renchici Contabil 0251 2 39 67

Joi, 20 aprilie 2017 Secția Cultura Donduseni în colaborare cu Primaria s. Scăieni organizează Festivalului Cântecului Pashal ”Hristos a înviat”, ediția anului 2017

PLANUL de desfăşurare al Festivalului Cântecului Pascal „Hristos a Înviat”, ediţia 2017

Data desfășurării – 20 aprilie 2017

Locația – s. Scăieni, Biserica ”Acoperemântul Maicii Domnului”

Ora – 11.00

Desfășurarea Festivalului :

10.00 – 11.00 – Sosirea participanților.

10.00 – 11.00 – Amenajarea Expoziţiei de Ouă Încondeiate, Icoane şi bucate tradiţionale de Paşti, prezentată de către meşterii populari din raion.

11.0011.15 Întâmpinarea participanților/oaspeților de către Primarul localității și preotul Bisericii Acoperemântul Maicii Domnului.

11.15-11.30:

– Colind de Paşti, prezentat de către Corul Preoţilor din localităţile raionului.

– Cuvinte de salut:

 Domnul Victor Chiriac, președinte al raionului,

 Doamna Liuba Danuța, șeful Secției Cultură,

 Domnul Lucian Racu, primar de Scăieni,

 Preotul Rodion al Bisericii Acoperemântul Maicii Domnului.

11.30 14.00 – Evoluarea colectivelor artistice:

1.Colectivul artistic CC s.Corbu

2. Colectivul artistic CC s.Scăieni

3. Ansamblul folcloric „Crenguţe de busuioc” s.Rediul Mare

4. Ansamblul folcloric “Baştina”, s.Donduşeni

5. Ansamblul folcloric „ Cimbrişor”, s.Sudarca

6. Ansamblul folcloric „ Plopeanca”, s.Plop

7. Colectivul artistic CC s.Arioneşti

8. Colectivul artistic CC s.Tîrnova

9. Ansamblul folcloric „Floare din grădină”

10. Ansamblul folcloric „Datina”, Casa orăşenească de Cultură

11. Ansamblul folcloric „Vatra”, s.Crişcăuţi

12. Corul „Treimea”, CRC

13. Corul Şcolii Duminicale sf.Stelian, s.Ţaul

14.00– Cuvânt de încheiere / Menționarea participanților :

– Domnul Victor Chiriac, președinte al raionului.

– Liuba Danuţa, Şeful Secţie Cultură Donduşeni

– Preotul Bisericii Acoperemântul Maicii Domnului.


Nr.55 din 09 martie 2017                                           Directorului general al CNCPPCI,

doamnei Diana DICUSARÎ

 

Prin prezenta Secția Cultură Dondușeni solicită organizarea unui seminar metodic pentru angajații caselor/căminelor de cultură din raionului Dondușeni pe subiectele incluse în programul seminarului , programat în or. Edineț  cu  includerea suplimentară a următoarelor teme:

 1. Identificarea și documentarea patrimoniului cultural imaterial : Elaborarea Registrului local/raional al patrimoniului cultural imaterial.
 2. Expediția folclorică : Metodica desfășurării. Arhivarea materialului.
 3. Rolul casei raionale de cultură în acordarea asistenței de specialitate instituțiilor de cultură din teritoriu: Atribuțiile metodiștilor de la CRC.
 4. Colindatul de ceata bărbătească: Cerințe /implementare.

 

Cu mult respect,                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Liuba Danuța,

șef  Secție Cultură Dondușeni


Seminar metodic

pentru angajatii caselor/caminelor de cultura pe tema

Patrimoniul cultural imaterial – conservarea si protectia acestuia”

Sectia Cultura Donduseni in comun cu Centrul National de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial organizeaza la 04 aprilie 2017 seminarul metodic pentru angajatii caselor/caminelor de cultura pe tema “ Patrimoniul cultural imaterial – conservarea si protectia acestuia”.

Sunt asteptati toti specialistii caselor/caminelor de cultura din raion.

Agenda Seminarului :

9:30- 10.00 Sosirea și înregistrarea participanților
10:00-10.30

Liuba Danuta,

seful Sectiei Cultura

Inaugurarea seminarului. Cuvint de salut.

Realizarile domeniului cultura in trimestrul I al anului 2017.

10.30-11.00 Lilia Rusu, specialist principal in domeniul invatamint artistic, creatie artistica de amatori, creatie populara Obiectivele de activitate ale caselor /caminelor de cultura pentru perioada aprilie-iunie: Comunicare.
11:00 – 11.30 Pauză de cafea Vizitarea Expozitiei mesterilor populari
11:30 – 12:00 Reprezentantul Consiliului raional Donduseni

Diana Dicusari – director general al CNCPPCI

Varvara Buzila- președinte al Comisiei Naționale pentru Savgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, doctor în filologie, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

Oleg Volontir –director artistic al CNCPPCI

Veronica Bantas– sef Sectie la CNCPPCI

Cuvint de salut.
12.00-13.30 Sesiune de comunicari.

Vorbitori:

Diana Dicusari – director general al CNCPPCI

Varvara Buzila- președinte al Comisiei Naționale pentru Savgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, doctor în filologie, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

Oleg Volontir –director artistic al CNCPPCI

Veronica Bantas-sef Sectie CNCPPCI

Varvara Buzila-presedinte al Comisiei Nationale de Conservare si Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,

Diana Dicusari– director general CNCPPCI

Moderator:

Liuba Danuta, sef Sectie Cultura

Comunicari.

 1. Promovarea patrimoniului cultural in raionul Donduseni : realizari si provocari.
 1. Identificarea si documentarea patrimoniului cultural imaterial: Elaborarea Registrului patrimoniului cultural local.
 1. Folclorul local –portul, obiceiurile, mestesugurile – cunoasterea si valorificarea acestuia in fiecare localitate.
 1. Expeditia folclorica: metodica realizarii. Arhivarea materialului.
 1. Conservarea si promovarea obiceiului Colindatul de ceata bărbătească : Cerinte la zi.
 1. Festivalul Cetelor de barbati colindatori- Donduseni, Editia I:Vizionare si opinii.
13:30 – 14.00 Discutii, opinii, totaluri.
14.00-15.00 Prinz Plecarea participantilor


Conferința anuală a angajaților din domeniul culturii

Realizări – 2016, Prioritățile de activitate pentru anul 2017”

Secția Cultură a desfășurat recent Conferința anuală a angajaților din domeniul cultură ” Realizări – 2016, Prioritățile de activitate pentru anul 2017”. La conferință au participat angajații din  instituțiile de cultură din teritoriu: biblioteci publice, case/cămine de cultură, muzeu și Școala de Arte. Oaspete de onoare al întrunirii a fost domnul Valeriu Casapu, vicepreședinte al raionului Dondușeni, care a salutat angajații din domeniul cultura și  a facut o trecere în revista a succeselor înregistrate de instituțiile de cultură din raion în anul precedent precum și la sarcinile  instituțiilor/angajaților pentru anul curent.

Programul Conferinței a inclus comunicări/prezentări  privind activitatea instituțiilor de cultură din teritoriu, prezentate de specialiștii din cadrul Secției Cultură : Svetlana Dolghieru, specialist principal în domeniile biblioteci patrimoniu, muzee;Lilia Rusu,specialist principal în domeniile învățămînt artistic, creație artistică de amatori, creație populară ;Natalia Gandrabura,specialist în domeniile turism și meșteșuguri  precum și  Oxana Caramîș, director al CRIDD ( Biblioteca publică raională), Valentin Znagovan, director al Școlii de Arte, Valentin Moroz, președintele OTD a SLC, director al Palatului Culturii Țaul.Toate comunicările s-au axat pe o analiză ampla a realizărilor instituțiilor din domeniu în anul 2016 și prioritățile de activitate pentru anul 2017. Programul Conferinței a inclus și  înmînarea Certificatelor colectivelor artistice cu titlul model , precum și a certificatelor de calificare bibliotecarilor cu gradul obținut în anul precedent. A finisat Conferința cu un program artistic prezentat de elevii Școlii de Arte ( Martin Garabagiu   și Inesa Vexler)și colectivele artistice de la Casa raională de Cultură:Corul Treimea, conducător – Viorica Cojocaru, Ansamblul de dansuri moderne, conducător- Alexandru Bacșis și formația folclorică Semănătorii, conducător- Anatol Lachii.

Raportul  la conferință a doamnei Liuba Danuța, șef Secție Cultură se anexează.

Realizările domeniului cultură în anul 2016,

prioritățile de activitate pentru anul 2017

Secţia Cultură are misiunea de a realiza politica statului în domeniul cultură în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în domeniu, actele normative emise de Ministerul Culturii și nu numai, precum și de  deciziile Consiliul raional Dondușeni.

Prioritățile și obiectivele anului  2016 au fost stabilite  în conformitate   cu Strategia de dezvoltare a  Culturii ”Cultura 2020”, Strategia de dezvoltare a culturii în raion pentru anii 2014-2018 , a Strategiilor locale de dezvoltare a raionului și a altor indicatori stabiliți de Ministerul Culturii:

 • Modernizarea managementului cultural pentru coieziunea socială  a instituțiilor de cultură ;
 • Stimularea ofertanţilor culturali pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea diversităţii culturale şi artistice ;
 • Creşterea  participării cetățenilor la viața culturală dondușeneană;
 • Păstrarea și valorificarea  patrimoniului cultural dondușenean ca modalitate  de dezvoltare durabilă a comunităților local;.
 • Susținerea afirmării culturii la nivel raional, național și internațional.

La realizarea obiectivelor stabilite au contribuit cele 47 de  instituții de cultură din cadrul raionului , din care :

-23 case şi cămine culturale cu 7539 mii locuri;

-22 biblioteci publice cu un fond de carte de 230 124 unități;

-1 instituţie de învăţământ artistic:Școala de Arte cu 124 elevi;

-1 muzeu : Muzeul de Istorie și Etnografie din Țaul cu o colecție de 2065 piese muzeale.

E de menționat că , în pofida  situației financiare complicate din anul 2016 nici o instituție de cultură nu a fost închisa/comasata/lichidata. Și aici țin să aduc sincere mulțumiri Consiliului Raional Dondușeni, Autorităților Publice Locale de nivelul I pentru susținerea acordata domeniului cultură și   instituțiilor de cultură   din teritoriu.

Realizarile instituțiilor de cultură:

 • În cadrul Caselor /căminelor de cultură au activat în anul de raport 62 formații artistice de amatori, din care 15 formații dețin titlul de formații ”model” :

 

 1. 1.     Orchestra de Muzică Populară „Alboteanca” , s. Țaul;
 2. 2.     Ansamblul de dansuri populare „Spicușor”, s. Țaul;
 3. 3.     Corul ”Treimea”, or. Dondușeni;
 4. 4.     Fanfara, or. Dondușeni;
 5. 5.     Formația folclorică „Vatra”, s. Crișcăuți;
 6. 6.     Formația  de muzică ușoară ” Freamăt”, s. Țaul;
 7. 7.     Ansamblul vocal de femei ”Frunze de dor”, s. Țaul;
 8. 8.     Ansamblul vocal de bărbați ”Stejarii”, s. Țaul;
 9. 9.     Formația folclorică ”Cimbrișor”, s.Sudarca;
 10. 10.  Centrul de meșteșuguri ” Cu ițe și suveică”, s. Crișcăuți
 11. 11.  Centrul de meșteșuguri ” Mîini dibace”, s. Plop.

 

E îmbucurător faptul că a crescut numărul formațiilor artistice cu titlul model cu 4 unități .Au obținut titlul de formație „model”:

 

 1. 1.     Formația folclorică ” Baștina” s. Dondușeni;
 2. 2.     Formația folclorică  de bărbați ” Semănătorii”, or. Dondușeni;
 3. 3.     Fanfara mixtă  ,s. Dondușeni ;
 4. 4.     Orchestra de muzică populară ”Rapsodie ” , or. Dondușeni.

 

 • Cu implicarea directa a formațiilor artistice în anul 2016 s-au desfășurat 1662 activități culturale ,la care au participat cc 219,3 mii spectatori.

 

 • Pe parcursul anului  precedent instituțiile de cultură au  desfășurat  diverse activități educaționale și științifice :

 

–        Atelierul  de confectionare a mărțișoarelor  realizat de instituțiile de cultură din teritotiu cu participarea meșterilor populari din localitate .

–        Atelierul de confectionare a suvenirelor / accesoriilor de Craciun cu participarea meșterilor populari și angajaților instituțiilor de cultură;

–        Master-class în domeniul prelucrării artistice a lemnului, desfășurat de meșterul lemnar din or. Balti pentru  tinerii indragostici de acest meșteșug.

–        Seminarul  ”Revigorarea meșteșugurilor tradiționale ”, cu participarea meșterilor populari din raion.

–        Comunicarile : “ Contributia institutiilor de cultura la dezvoltarea sectorului turistic al raionului”,”Readucerea mestesugurilor traditionale de iarna”pentru angajații din domeniul cultură;

–        Masa rotunda “Conservarea si valorificarea obiceiurilor, traditiilor, mestesugurilor si artei populare traditionale in raionul Donduseni” cu participarea angajaților din domeniu și a meșterilor populari;

–        In cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului a fost desfasurata  masa  rotunda “Păstrarea monumentelor istorice-datorie a fiecăruia”, cu participarea angajaților din cultură și APL.

–        Masa rotunda ”Pericolele și consecințele traficului de ființe umane”,Proiecții de filme informative la tema Traficul de ființe umane ș. a.pentru elevii liceeni.

–        Tabara da vara  în cadrul BPR cu participarea preșcolarilor din cadrul celor 3 licee din localitate.

–        Expoziții de pictură, prezentate de elevii Școlii de Artăîn instituțiile de învățămînt și sub  aer liber.

 

 

 • S-au desfășurat 17 activități culturale de nivel raional  cu  2 activități mai mult comparativ cu anul precedent, care au întrunit cc 220 mii spectatori:
 1. 1.     Festival muzical raional ”Dăruim un Mărțișor ”, martie , CRC.

 

 1. 2.     Expoziția –concurs  a meșterilor populari ”Mărțișorul Anului”, martie, CRC

 

 1. 3.     Festivalul raional al  Cîntecului Pashal ”Hristos a înviat”,  s. Pivniceni, r. Dondușeni, a treia zi de Paști.

 

 1. 4.     Expoziția –concurs ”Icoane și ouă încondeiate”, s. Pivniceni, r. Dondușeni,

 

 1. 5.     Festivalul  raional ”Stelele dansului”, s. Țaul, r. Dondușeni,

 

 1. 6.     Concursul republican  literar   ,,La izvoarele înțelepciunii”, etapa raională , or. Dondușeni, mai, 2016.

 

 1. 7.     Sărbătoarea Profesională  Ziua Lucrătorului din Cultură, 19.05.2016
 2. 8.     Festivalul  Cîntecului, Dansului, și Portului  Popular, or. Dondușeni, iunie, 2016.

 

 1. 9.     Sarbatoarea Națională ”Ziua Independenței- 2017” , 27 august 2016;
 2. 10.  Târgul meșterilor populari ”Tezaur Dondusenenean”, 27 august, 2016
 3. 11.  Gala Tinerelor Talente, 27 august 2016;
 4. 12.  Festivalul obiceiurilor și tradițiilor locale ”Ca la noi..la Baraboi”02 octombrie 2016;
 5. 13.  Festival raional al Cărții și Lecturii cu genericul ”Druțiana” 31 august-5 septembrie, 2016;
 6. 14.  Festivalul etniilor, 21 septembrie 2016, s. Teleșeuca;
 7. 15.  Festivalul cultural –gastronomic ” Gustul Nordului”,21.10.2016;s.Țaul;
 8. 16.  Festivalul Național al  Cetelor de bărbați colindători, 24-25 decembrie 2016.
 9. 17.  Târgul de Craciun, 25 decembrie 2016.

 

E de menționat că  activitățile de nivel raional  implică de la an la an tot mai multe formații artistice din raion, precum și spectatori fapt pentru care le mulțumesc tuturor.

 

 • O altă realizare ține de implementarea în premiera a 4 proiecte culturale regionale/naționale cu participarea formațiilor artistice din diferite raioane ale Republicii,activități cu răsunet nu numai în raion dar și în Republică:

– Caravana Romilor ( aprilie), s. Baraboi;

-Festivalul regional al obiceiurilor și tradițiilor locale ”Ca la noi..la Baraboi” , s. Baraboi;

-Festivalul cultural –gastronomic ” Gustul Nordului”, s. Țaul;

-Festivalul  Național al Cetelor de Bărbați Colindători, s.Dondușeni, or. Dondușeni. (decembrie).

 

Adresez sincere mulțumiri APL din s. Baraboi ( dlui Andrei Țurcanu), Țaul ( dl ui Andronii Mitrică), s. Dondușeni  (dlui  Ion Zloi) pentru găzduirea acestor frumoase activități  precum și conducătorilor instituțiilor de cultură din aceste localități: Sergiu Onea (Baraboi), Valentin Moroz ( Țaul), Renata Lungu (s. Dondușeni) care au contribuit  substanțial la realizarea acestor Proiecte culturale la un nivel foarte înalt.

 

 

 • Instituțiile din cadrul Secției Cultură au participat la 12 activități culturale de nivel republican , cu  3 activități culturale mai mult comparativ cu anul  2015 , contribuind la promovarea imaginii raionului Dondușeni în plan național :

 

1.Fanfara de la CRC a participat la Festivalul- concurs ”Fanfara argintie”, or. Soroca, 05.06.2016

2.Ans. ”Vatra” de la CC s. Criscauti a participat la Festivalul regional ”Firicel tesut la Nord”, s. Hadarauti, Ocnita, și Festivalul-concurs reginal ”La cuptorul cu placinte”, s. Solcani, Soroca, 18.09.2016;

3.Ans. folcloric ”Cimbrisor”, s. Sudarca a participat la Ziua Independentei, 27.08.2016, or. Chisinau;

4.Orchestra de muzica populara Rapsodie a participat la Festivalul regional ”Teodor Negara”, s. Sauca, Ocnita, 06.10.2016;       

5.Formatia folclorica de la  COC a participat la Festivalul-concurs ”Preacurata-I fata piinii”, or. Cupcini, Edineț,                 21.10.2016;

6.Orchestra ”Alboteanca” de la Palatul Culturii Taul a participat la 21.12.2016 la Festivalul- concurs de muzica populara ”Victor Postolachi”, or. Soroca.

7.Centrul de meșteșuguri ”Cu ițe și suveică”, s. Crișcăuți a participat la Festivalul covorului ( Clișova Nouă , Orghei),Tărgul meșteșugarilor desfășurat în cadrul Zilei Independenței ( 27 august, 2016) și Festivalul Național ”Covorul dorului” ( 4 decembrie, 2016).

8. Biblioteca publică Baraboi  a participat la Tărgul partenerilor de bibliotecă, 15 decembrie 2016   , or. Chișinău;

9.Muzeul de Istorie și Etnografie a participat la Festivalul Național  ”Covorul Dorului” ( 4 decembrie , 2016), precum și la Saărbatoarea Națională a Portului Popular, 26 iunie, or. Chișinău.

 

Întîietatea la acest capitol a deținut-o  în anul  precedent formația folclorica Vatra  și Centrul de meșteșuguri ” Cu ițe și suveică” de la CC s. Dondușeni , conduse de  neobosita Lungu Raisa, care a participat la 6 actvități de nivel regional/național, fapt pentru care îi aduc mari mulțumiri.

 

 • Imaginea raionului peste hotare în anul 2016 cu brio a fost prezentată de :

1. Ansamblul  de fluieriști  și Fanfara de copii de la CC s. Dondușeni care au  participat la Sărbătoarea Națională ”Ziua roadei”, 23-31 august 2016, or. Stașov,  Polonia;

2. Ansamblul  de dansuri ”Maruntica ”, s. Dondușeni care a participat la Festivalul International de coreografie  ”Barvincovie crujalo”, or. Vinița, Ucraina. (4-8 mai )

3. Dna Tatiana Lucovețchii, profesoara la Școala de arte cu 5 discioli ai Dumneaei , care a participat la o tabara de creatie  la fel în Polonia.

Secția Cultură adresează mari cuvinte de recunoștință Consiliului raional , personal domnului Victor Chiriac și APL din s. Dondușeni, personal domnului primar Ion Zloi, grație cărora  deplasările respective au putut fi realizate  , deplasări foarte necesare pentru motivarea/stimularea conducătorilor și a membrilor formațiilor artistice.

 • O realizare nu mai puțin  importană ține de includerea a 10 biblioteci din raion  în Programul Novateca, program de modernizare a bibliotecilor publice prin asigurarea acestora cu echipament IT în valoare de cca -692,8 mii lei. La moment  20 de biblioteci publice din 22 funcționale  sunt parte a programului Novateca , IREX Moldova,  fiind asigurate cu calculatoare,conectate la Internet,  imprimante multifuncționale, scanere și alt echipament destul de necesar bibliotecilor.

 

 • S-a reușit   implementarea parțială a  proiectului de conectare a Centrului Comunitar Multifuncțional  ( Casa Raională de  Cultură ) la sistemul de încălzire pe bază de biomasă, proiect în valoare de  2 382, 8 mii lei,implementat  în parteneriat cu PNUD Moldova.

 

În anul 2016 s-a construit Centrala termica pe biomasă în valoare de 1 685, 1 mii lei. Se desfasoara instalarea sistemului de încălzire pe baza de biomasa .Sperăm in luna martie proiectul să fie finisat astfel soluționînd o problema foarte importantă pentru Casa raionala de cultură și instituțiile amplasate în incinta edificiului – încalzirea localului în perioada rece a anului.

 

 • La capitolul renovări/dotări ale instituțiilor de cultură realizările sunt puțin mai modeste, tinînd cont de faptul că instituțiile de cultură din teritoriu sunt la gestiunea APL de nivelul I , iar anul 2016 a fost un an deloc ușor  în aspect financiar pentru toți.

 

Pe parcursul anului 2016  s-au efectuat :

 

lucrări de reparație în valoare de 127,08 mii lei, din care :

-71,5 mii lei la Casa de cultură s. Crișcăuți;

-Biblioteca publică Moșana – 9,08 mii lei

– Biblioteca publică s. Corbu – 2, 0 mii lei,

-Casa raională de cultură – 13 mii lei( reparația conductei de apa ) și 31,5 mii lei ( pregatirea proiectului de reparație a sistemului de incalzire pe baza de biomasa).

 

Procurări  în valoare de 146 mii lei  , din care :

-Instituțiile subordonate Secției Cultură – 110 mii lei ( diverse necesități)

-Palatul Culturii Țaul – procurarea aparatajului de sonorizare ( 25 mii lei)

– CC s. Plopi –procurarea costumelor în valoare  de 10 mii lei.

– Biblioteca publică s. Corbu – mobilier – 1 mie lei

 

Achiziții carte  pentru bibliotecile publice în valoare de 25, 6 mii lei.

 

    Indicatorii respectivi fiind  sub necesitățile instituțiilor rurale.

 

Probleme cu care se confruntă Secția  Cultură, instituțiile de cultură din teritoriu:

 

Secţia Cultură Dondușeni activează în colaborare cu Consiliul Raional Dondușeni, cu Autoritățile Publice Locale  de nivelul I, cu instituţiile de profil,  contribuind la soluționarea  în comun a problemelor din domeniu.  

 

Totuși mai există probleme  și anume:

–        Alocații insuficiente din partea APL de nivelul I pentru întreținerea /renovarea /dotarea  instituțiilor de cultură, inclusiv pentru achiziția de carte;

 

–        Lipsa unui mijloc de transport ( autobus/ microbus ) la Secția Cultură pentru deplasarea colectivelor artistice în turnee, activități culturale  raionale/ naționale/ internaționale;

 

–        Insuficiența cadrelor de specialitate în instituțiile de cultură.

 

Propuneri pentru soluționarea problemelor :

 

–        Renovarea edificiilor instituțiilor de cultură și asigurarea acestora cu încălzire în perioada rece a anului;

 

–        Dotarea instituțiilor de cultură cu mobilier, instrumente, costume naționale,carte  și alte necesități pentru buna desfășurare a activității .

–        Implicarea activă a angajaților din domeniul cultură la atragerea investițiilor extrabugetare pentru soluționarea  problemelor  instituțiilor;

 

–        Susținerea de către Guvern, Consiliul raional, Primărie a tinerilor specialiști din domeniul cultură( în primii 3 ani de activitate), fapt care ar contribui la  soluționarea  problemei privind asigurarea instituțiilor de cultură cu cadre de specialitate .

 

 

Priorităţile pentru anul 2017

 

Prioritățile și obiectivele anului 2017 sunt stabilite în conformitate cu legislația /actele normative în domeniile de specialitate, Planurile de acțiuni de implementare a  Strategiei de dezvoltare a  Culturii ”Cultura 2020” , precum și a planurilor de implementare a Strategiilor pe domenii de activitate, inclusiv:

–        Implementarea Programelor raionale pentru anul 2017:

a) privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească;

b) dezvoltarea turismului local

c)îmbunătățirea managementului rețelei raionale de biblioteci

–        Monitorizarea implementării/dezvoltării Programului Novateca în bibliotecile publice;

–        Implementarea proiectelor culturale naționale/regionale:

a)Festivalul Național de Interpretare Instrumentală ”Mihai Bătrânu”;

b) Festivalul regional al obiceiurilor și tradițiilor locale ”Ca la noi…” ,ediția a II-a;  c)Festivalul cultural –gastronomic ”Gustul Nordului”;

d) Festivalul Național al cetelor de bărbați colindători;

–        Implementarea proiectului cultural transfrontalier ”Festivalul Cîntecului, Dansului și Portului Popular” ,ediția I-a ;

–        Realizarea acțivităților culturale de nivel raional devenite deja tradiționale ;

–        Desfășurarea aniversării a 50-ea de la constituirea Școlii de Arte Dondușeni, acordarea instituției numelui Mihai Bătrînu ;

–        Contribuția la desfășurarea aniversării a 40-ea de la fondarea Orchestrei de muzică populară ”Albotenca”, s. Țaul.

–        Desfășurarea forumului bibliotecarilor din raionul Dondușeni ”Topul bibliotecarilor comunitari:concursul celor mai active biblioteci”.

–        Finisarea implementării Proiectului de conectare a Centrului Comunitar Multifuncțional la sistemul de încălzire pe bază de biomasă,

–        Elaborarea unei cărți/broșuri despre Dondușeni;

–        Reformarea caselor de cultură și refuncționalizarea acestora în centre comunitare;

–        Reformarea bibliotecilor  publice în centre infodocumentare ;

–        Contribuția la renovarea / dotarea instituțiilor de cultură cu costume naționale, carte și alte necesități;

–         Inițierea unui Muzeului raional în or. Dondușeni:Elaborarea Concepției Muzeului;

–        Crearea punctelor muzeale ”Muzeul satului” în toate localitățile raionului;

–        Crearea formațiilor artistice de amatori în toate casele/căminele de cultură;

–        Atragerea cadrelor tinere , precum și dezvoltarea profesională a cadrelor deja angajate ;

Aceste și multe alte activități specifice stipulate în Programul anual de activitate al Secției Cultură vor putea fi realizate doar cu implicarea personală a  fiecărui specialist din cele 47 de instituții de cultură din raion.

Doresct tuturor angajaților din domeniu cultură  sănătate multă și perseverență în realizarea obiectivelor de activitate stabilite pentru anul 2017.

                        Liuba Danuța,

Șeful Secției Cultură Dondușeni


 Рисунок (19)


Consiliului Raional Donduşeni,

Secţia Cultură Donduşeni,

organizează în perioada de 01 – 10 martie 2017

Festivalul Muzical Raional „ Dăruim un Mărţişor”.

Programul Festivalului include:

01 martie 2017 , începutul ora 15.00,

or.Donduşeni, Casa Raională de Cultură

– Deschiderea festivalului

„Dăruim un Mărţişor”, ediţia 2017,

cu participarea colectivelor artistice de la Casa Raională de Cultură;

07 martie 2017, începutul ora 15.00,

or.Donduşeni, Casa Raională de Cultură

– Concert consacrat Zilei Internaţionale a Femeii, cu genericul:

„De drag de tine”,

cu participarea colectivelor artistice de la Casa Raională de Cultură:

– Orchestra de muzică populară „Rapsodie”;

– Ansamblul folcloric „Semănătorii”;

– Ansamblul de dans modern

– Corul „Treimea”.

10 martie 2017, începutul ora 15.00,

or.Donduşeni,Casa Raională de Cultură

– Închiderea Festivalului Muzical Raional

„Dăruim un Mărţişor”, ediţia 2017,

– cu participarea colectivelor artistice din localităţile raionului Donduşeni:

– formaţia artistică „Vatra”, s.Crişcăuţi

– formaţia artistică „ Cimbrişor”, s. Sudarca

– formaţia artistică „ Baştina”, s.Donduşeni

– formaţia de muzică uşoară „Freamăt”, Palatul de Cultură Ţaul

– colectivul artistic al casei de Cultură s.Tîrnova

– formaţia artistică „ Crenguţe de busuioc”, s.Rediu Mare

– formaţia artistică „ Floare din grădină”, s.Pivniceni

– formaţia artistică „Datina”, Casa Orăşenească de Cultură, or.Donduşeni etc..

01.03.2017 – 10.03.2017

-Concerte tematice în toate localitățile raionului, cu participarea colectivelor artistice din teritoriu, precum și a artiștilor invitați de APL .

01.03.2017 – 10.03.2017

Expoziţia- concurs a Atelierelor de confecţionare a mărţişoarelor, cu genericul : „Dor de primăvară”, amenajată în holul Casei Raionale de Cultură.