Direcţia Educație

Nr.crt  Funcția  Nume, prenume Telefon de contact E-mail direcției                                  

dectdonduseni@gmail.com

1 Șef DE Grigoriev Gulnara 25122748 guleagrig@gmail.com
2 Șef adjunct DE 25122748
3 Secretarul(anticamera) Pușcaș Dina 25122748 dectdonduseni@gmail.com
Serviciul resurse umane
4 Specialist principal Dvornic Maia 25124414 resurseumanedonduseni@gmail.com
Secția management al curriculumului și formare profesională continuă
5 Șef secție Bujag Angela 25124414 abujag@rambler.ru
6 Specialist principal Vrabie Emilia 25124549 emilia-vrabie@mail.ru
7 Specialist principal Vexler Domnica 25124549 domnica.vexler35@gmail.com
8 Specialist principal Lâsenco Victor 2514549 victor.lisenco.30@gmail.com
Secția Politici Educaționale și Management
9 Șef secție Albu Victoria 25121075 albuvictoria18@gmail.com
10 Specialist principal Chiviriga Alexei 25121075 chivirigaa@mail.ru
11 Specialist principal Bantuș Cristina 25121075 cristina.iurcisin.dect@gmail.com
12 Specialist principal 25121075 – Concediu de maternitate
Secția managment economico- financiar și  al patrimoniului
17 Economist Lachi Galina 25124743 lachi1957@mail.ru
18 Contabil-șef Rencheci Inga 25124743 i.rencheci@gmail.com
19 Contabil Darii Ion 25123967 ion.darii90@gmail.com
20 Contabil Bantuș Sergiu 25124743 sergiupiv@mail.ru
21 Contabil Postoronca Natalia 25124743 postoronca.natalia@mail.ru
22 Contabil Prisacaru Maria 25124743 nastica2@maiol.ru
Serviciu de Asistență Psihopedagogică
23 Șef serviciu Samson Emilia 25124431 sapdonduseniei@mail.ru
24 Șef adjunct, logoped Heiu Tatiana 25124431 sapdonduseniei@mail.ru
25 Pedagog preșcolar Ceban Cristina 25124431 sapdonduseniei@mail.ru
26 Pedagog primar Liogchii Cristina 25124431 cristinel1988@mail.ru
27 Psihopedagog Bîcicov Tatiana 25124431 bicicovtaiana@yandex.ru
28 Psiholog Bujag Nelea Concediu de maternitate
Servicii, instituții din subordinea direcției în domeniul educație
29 Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți Leahu Loretta, manager 25122691 centrul.de.creatie.donduseni@mail.ru
30 Școala de Arte ”M.Bătrânu” Znagovan Valentin, manager 25121313 znagovanvalentin@gmail.com