Direcția Agricultură , Alimentație, Relații Funciare și Cadastru a consiliului raional

Lista specialiștilor Direcției agricultură și alimentație Dondușeni

Numele prenumele Funcția Telefon serviciu
Șaragov Iurie Șeful Direcției 025121297 tel/fax
Cebotari Iurie Șef-adjunct O25122250

 

Dulap Tatiana Specialist principal
Griciuc Anatolie Specialist principal
Donici Iurie Specialist

Lista specialiștilor Direcției Relații Funciare și Cadastru

Numele, prenumele Funcția Telefon serviciu
Iurcișin Anatolie Șeful Serviciului 025122464
Popov Boris Specialist principal