Direcția Agricultură , Mediu, Relații Funciare și Cadastru

Lista specialiștilor Direcției

nr Numele prenumele Funcția Telefon serviciu E-mail
1.        Șaragov Iurie Șeful Direcției tel/fax 025121297 sharagov70@mail.ru
2.        Cebotari Iurie Șef-adjunct 025122250  
3.        Donici Iurie Specialist principal 025122250  
4.        Nacu Rodica Specialist principal 025122250  
5.        Iurcișin Anatolie Șeful serviciului 025122464  
6.        Popov Boris Specialist principal 025122464