Caravana de Crăciun a Poliției RM – găzduită în raionul Dondușeni!

9 ianuarie 2019

 Recent, Caravana de Crăciun a Poliției Republicii Moldova, AO ”Terra Valahia”, Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, AO ”Bunicii grijulii”, AFP și alți parteneri, în comun cu Comandantul CEMS, Serghei Țurcanu, Șeful IP Dondușeni, Ilie Svârnei, comandantul Plutonului Dondușeni-Drochia-Rîșcani a RPN al INP, Lilian Cucer și angajații Inspectoratului de poliție Dondușeni, însoțiți de bunicii grijulii și nepoțeii grijulii din raionul Dondușeni, au împărțit daruri pentru 5 familii cu mulți copii din localitățile Rediul Mare, Plop, Briceni, Țaul și s.Dondușeni ale raionului Dondușeni, urîndu-le sărbători fericite, căldură și lumină, sănătate și bunăstare în casele și familiile fiecăruia.
Concomitent, în cadrul Campaniei de binefacere ”Caravana de Crăciun”, de către angajații Inspectoratului de poliție Dondușeni, în comun cu bunicii grijulii și reprezentanții DASPF Dondușeni au fost vizitate încă trei familii cu mulți copii din localitatea Baraboi și orașul Dondușeni, cărora deasemenea le-au fost dăruite dulciuri și haine, însoțite de urări de bine și sărbători fericite.