Cosilierii Consiliului raional Dondușeni s-au întrunit în ședință extraordinară

22 ianuarie 2021

La ședința extraordinară a Consiliul Raional Dondușeni, convocată pe 21 ianuarie 2021, cu participarea a 21 de consilieri din cei 27 aleși s-au examinat 25 de chestiuni,

dintre care:

– Privitor la examinarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dondușeni.
– Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2021.
– Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul înterprinderilor mici și mijlocii”,în raionul Dondușeni.
– Cu privire la redistribuirea componenței raionale.
– Cu privire la transmiterea edificiului în gestiune economică Secției Cultură, Turism, Tineret și Sport.
– Cu privire la rezultatele inspectării financiare efectuate la IMSP “Spitalul raional Dondușeni
– ” Cu privire la efectuarea controlului medical și luare la evidență militară a tinerilor născuți în anul 2005.
– Cu privire la încorporarea de primavară 2021 în rândurile forțelor armate a cetățenilor Republicii Moldova născuți în 1994-2003.
– Cu privire la activitatea Serviciului social “Echipa Mobilă.”
– Cu privire la coordonarea acordului adițional nr.6 la Contractul de acordare a asistenței medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 IMSP-Spitalul raional Dondușeni ș.a.

Cu votul majorității consilierilor prezenți în ședință, deciziile au fost adoptate.

Mai multă informație găsiți, accesând pagina web. oficială a Consiliului Raional Dondușeni www.donduseni.md