Consiliul de Sănătate

27 aprilie 2017

La 27 aprilie 2017, cu începutul la ora 9:00, în sala de protocol a Consiliului raional Donduşeni a avut loc şedinţa Consiliului de Sînătate. Au fost prezenţi Lilia Gandrabura, şeful adjunct al OT Edineţ, sectorul Donduşeni, al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova; Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului, care au prezidat şedinţa, şi Raisa Chisiliţa, şeful CSP Donduşeni, şefii CS din raion Adelina Celac, Tatiana Leonteac, Ina Baltă. Pe lîngă membrii Consiliului, au mai fost invitaţi să participe la şedinţă primarii localităţilor Frasin (Anatolie Bojenco), Plop (Aureliu Guţanu), Pivniceni (Boris Lîsenco), Rediul Mare (Ludmila Harabari).

Conform agendei, în discuţie şi spre rezolvare au fost propuse doua întrebări cu privire la:

1. evaluarea morbidităţii copiilor şi factorii ce o determină. Alimentaţia în instituţiile de învăţămînt general şi preşcolar. Implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi educaţie fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova (Anexa 1 la Ord. Ministerului Sănătăţii al RM nr. 638 din 12.08.2016). Raportori: Eugenia Tomciac, medic igienist în CSP Donduşeni şi Nina Juraveţ, şeful Direcţiei Învăţămînt Donduşeni;

2. realizarea Ord. Ministerului Sănătăţii al RM nr.1013 din 16.12.2016 „Cu privire la punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului RM nr.1025 din 07.09.2016 şi a Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc”. Îndeplinirea Dispoziţiei Consiliului raional Donduşeni nr.14d din 23.01.2017 „Cu privire la realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului RM nr.1045 din 05.10.2005. raportori: Boris Slesari, preşedintele Comisiei medicale; Valeriu Bodorin, medic igienist în CSP Donduşeni; Victor Gangal, şef adjunct al Direcţiei Siguranţa Alimentelor Donduşeni.