Consiliul de Sănătate Publică

31 martie 2017

La data de 31 martie 2017, ora 9.00, în incinta Consiliului raional, membrii Consiliului Sănătate Publică Donduşeni au fost  convocaţi în şedinţă.Casapu Valeriu, vicepreşedintele raionului Donduşeni în calitate de preşedinte al Consiliului Sănătate Publică a pus în discuţie următoarele întrebări:
1.Privind mortalitatea generală, mortalitatea la vârsta aptă de muncă şi mortalitatea infantilă.Principalele cauze de deces în anul 2016 şi măsuri de ameliorare a situaţiei.
Raportorii fiind:Adelina Celac- director CS Donduşeni, Aurel Drumea-specialist principal AMM, Vitalie Gorin-vicedirector IMSP-SR Donduşeni.
2.Starea mediului înconjurător în raport cu starea sănătăţii. Starea morbidităţii prin cancer în raion, măsuri de control, ameliorare şi prevenire.
Raportori:Adelina Celac- director CS Donduşeni, Aurel Drumea-specialist principal AMM,Vitalie Gorin-vicedirector IMSP-SR Donduşeni, Alexandru Bejan-medic oncolog.
3.Realizarea ordinului MS RM nr.335 din 04.05.2016 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl” şi Legii nr.190- XV din 08.05.2003 „Cu privire la veterani”
Raportori:Adelina Celac.director CS Donduşeni, Tatiana Leonteac-director CS Ţaul, Ina Baltă-director CS Sudarca.
Au fost de asemenea invitaţi şi au participat la şedinţă reprezentanţii Direcţiei Învăţămînt, Direcţiei Asistenţa socială şi Protecţie a Familiei, Inspecţiei Ecologice, Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor, preşedintele Asociaţiei participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, Vasile Alexandrov.
Din momentul ce au fost date citirii rapoartele prevăzute-n ordinea de zi a Consiliului Sănătate Publică, participanţii la şedinţă şi-au expus parerile cu privire la posibilile cauze ale indicilor ridicaţi a mortalităţii în anul 2016.Doamna Juraveţ Nina, şeful Direcţiei Învăţămînt  consideră că  există mai multe cauze a procentului mare de decesuri pe raion, dar şi în ţară, cum spre exemplu ar fi:calitatea rea a apei, prezenţa surplusului de nitraţi în fructele şi legumele ce le întrebuinţează cetăţenii în alimentaţie, insuficienţa fructelor în alimentaţie şi lipsa suplimentelor de vitamine, factorii globali, deschiderea frontierilor şi aducerea în ţară a diferitor maladii transmisibile.
Domnul vicepreşedinte -Casapu Valeriu s-a arătat a fi de acord cu părerile expuse mai sus  şi a menţionat că e necesar urgent de rezolvat un şir de probleme, mai cu seamă cele din domeniul ecologiei, pe care le  creează tot omul. Mediul, apele poluate, numeroasele gunoişti  neautorizate, stropirea livezilor şi câmpurilor cu pesticide şi erbicide sunt focarele maladiilor.
Cu privire la întrebarea nr.3 din ordinea de zi, membrii comisiei, unanim s-au pronunţat prin afirmaţia că societatea civilă, conducerea ţării, raionului , noi contemporanii avem o datorie sfântă faţă de participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, faţă de veteranii conflictelor armate şi a războaielor.
Membrii Consiliului S.P. au decis să fie publicate rapoartele prezentate de medicii Adelina Celac, Vitalie Gorin, Alexandru Bejan.

Consiliul Sanatate Publica V Gorin

R A P O R T CSP 2

R A P O R T CSP

RAPORT participanți avaria Cernobîl

Raport Alexandru Bejan